Bộ sưu tập của Ernestina Garcia

Tờ rơi chính trị cho La Raza Unida

Giới thiệu về Bộ sưu tập

Tài liệu tổ chức liên quan đến hoạt động chính trị của người Mỹ gốc Mexico ở San Jose từ những năm 1960-1980.