Ephemera

Ephemera

Giới thiệu về Bộ sưu tập

Bộ sưu tập này bao gồm các tài liệu giấy in bao gồm tài liệu quảng cáo, tờ thông báo, ghi nhớ, sách nhỏ, vé và thời gian biểu.

Các tài liệu phù du in các sự kiện thường được ghi lại ở nơi khác, làm cho chúng trở thành một nguồn tài nguyên quý giá cho các nhà nghiên cứu. Bộ sưu tập phù du của chúng tôi liên quan đến con người, địa điểm và các sự kiện ở Thung lũng Santa Clara và có từ cuối thế kỷ 19.

Bộ sưu tập kỹ thuật số

Bộ sưu tập Ephemera hiện bao gồm một lựa chọn đại diện cho phù du từ California Room. Hình ảnh mới được thêm vào bộ sưu tập khi chúng được số hóa. Nếu bạn quan tâm đến việc cập nhật các bổ sung mới nhất, bạn có thể đăng ký bộ sưu tập RSS Feed.

Để biết thông tin về việc sử dụng hình ảnh từ bộ sưu tập này, liên hệ với California Room.