Bộ sưu tập của Anita Campos

Cựu chiến binh gốc Tây Ban Nha tại một cuộc họp của Diễn đàn GI

Giới thiệu về Bộ sưu tập

Các tài liệu liên quan đến chương San Jose của Diễn đàn GI Mỹ, một tổ chức cựu chiến binh gốc Tây Ban Nha, do Daniel và Anita Campos biên soạn.