Chụp ảnh trên không

Chụp ảnh trên không

Giới thiệu về Bộ sưu tập

Bộ sưu tập ảnh trên không bao gồm các ảnh chụp nghiên và bay qua đầu.

Những bức ảnh này bao gồm trung tâm Hạt Santa Clara từ Alviso phía nam tới Los Gatos, phía đông tới Calero Reservoir, phía bắc tới Milpitas và Alameda County Line, và phía tây dọc theo vịnh đến Alviso. Bộ sưu tập bao gồm các bức ảnh chụp từ trên không xiên từ Phòng Quy hoạch Thành phố San Jose, và năm bộ ảnh dọc của Fairchild Aerial Photography và Cơ quan Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ bao gồm các năm 1931, 1948, 1960, 1968 và 1981.

Có thể chụp ảnh trên không nhiều hơn từ History San Jose và UC Santa Barbara.

Bộ sưu tập kỹ thuật số

Bộ sưu tập kỹ thuật số hiện bao gồm một lựa chọn đại diện cho các bức ảnh chụp từ trên không California Room. Hình ảnh mới được thêm vào bộ sưu tập khi chúng được số hóa. 

Để biết thông tin về cách sử dụng hình ảnh từ bộ sưu tập này, hãy liên hệ với California Room.