Bộ Sưu Tập California Room

California Room sưu tầm tài liệu về lịch sử California với sự chú trọng vào lịch sử San José và Thung lũng Santa Clara. Một số chủ đề được bao gồm là các nhóm dân tộc ở California, Cơn sốt vàng, người bản địa, nhà thờ truyền giáo, đường xe lửa, động đất năm 1906 và 1989, những danh nhân California, hành trình trên bộ, và tiểu bang California trong thời kỳ thuộc địa Tây Ban Nha và Mễ Tây Cơ. Sách và tạp chí có thể được tìm thấy bằng cách tìm kiếm Danh mục thư viện San José. Hãy nhớ rằng California Room bộ sưu tập là không lưu thông (không thể mượn ra thư viện.) Hãy quan sát Quy tắc sử dụng và xử lý khi đến thăm

Của chúng ta Kho dữ liệu kỹ thuật số của chúng tôi hoạt động 24/7 và sẽ cho phép quý vị tìm kiếm và xem hình ảnh lịch sử.

Chỉ Mục California Room: Nguồn này lập chỉ mục các tài liệu không có trong danh mục thư viện bao gồm bản đồ, mẩu báo, sổ lưu niệm và bộ sưu tập nghiên cứu liên quan đến con người, địa điểm và sự kiện lịch sử ở California, San Jose và Hạt Santa Clara. Các Chỉ mục A-Z là hữu ích nếu quý vị không chắc chắn về những từ hay tên.

Chọn chỉ hiển thị các bộ sưu tập có chứa:

Chụp ảnh trên không

Bộ sưu tập ảnh trên không bao gồm các ảnh chụp nghiên và bay qua đầu.

Hồ sơ nghiên cứu Bernal

Hồ sơ Bernal là một bộ sưu tập các tài liệu được thu thập bởi Tiến sĩ James P. Delgado vào những năm 1970 về lịch sử của Rancho Santa Teresa và những người tiên phong của Hạt Santa Clara, với trọng tâm là gia đình Bernal.

Bộ sưu tập sách và tạp chí

Bộ sưu tập này chứa các sách và tạp chí hiếm có từ năm 1767 đến 1910. Một số có sẵn ở dạng kỹ thuật số.

Giấy phép xây dựng

Giấy phép xây dựng xưa ở San Jose bằng giấy, số hóa (digitized), và trên vi phim.

Caltrans Right of Way Assessment 1960 - 1970

Bộ sưu tập này bao gồm các thẩm giá Quyền Đi Đường cho Quận Santa Clara từ năm 1938 đến năm 1979.

Bộ sưu tập nghiên cứu của Clyde Arbuckle

Bộ sưu tập này đại diện cho khu vực lịch sử của San José và Hạt Santa Clara, và bao gồm các tài liệu được thu thập cho cuộc nghiên cứu "History of San José" của Clyde Arbuckle.

Những danh mục (directories) của Thành Phố San José và các vùng lân cận

Bộ sưu tập này bao gồm danh mục San José, San Francisco và các thành phố khác trong bản in, trên vi phim hoặc trên mạng cũng như danh mục Haines Criss Cross và danh bạ điện thoại.

Edith Harvey Heron

Bộ sưu tập này bao gồm màu nước của nghệ sĩ và nhà trị liệu nghệ thuật (art therapy) địa phương, Edith Harvey Heron.

Edmonia Lewis

California Room có ba tác phẩm điêu khắc bằng đá cẩm thạch của Edmonia Lewis: Asleep, Awake và tượng bán thân của Abraham Lincoln.

Ephemera

Bộ sưu tập này bao gồm các tài liệu giấy in bao gồm tài liệu quảng cáo, tờ thông báo, ghi nhớ, sách nhỏ, vé và thời gian biểu.

Bộ sưu tập Fiesta de las Rosas

Bộ sưu tập này bao gồm thư từ, hướng dẫn về lễ hội, đơn ghi danh, vé, tập sách nhỏ, và hơn thế nữa.

Báo song ngữ Latino Frank & Mary Andrade và Bộ sưu tập thành tựu

Bộ sưu tập này bao gồm các số báo đầy đủ của báo La Oferta, cũng như các bức ảnh và các ấn phẩm liên quan.

Bộ sưu tập Frontier Village

Bộ sưu tập bao gồm hồ sơ hành chính, ảnh và ephemera từ công viên giải trí địa phương của San Jose, Frontier Village.

Hồ sơ Los Lupeños de San José

Bộ sưu tập này bao gồm hồ sơ hành chính, giấy tờ tổ chức, thư từ, mẩu báo, ephemera, hình ảnh và tài liệu phim/âm liên quan đến Los Lupeños de San José. Los Lupeños de San José là một nhóm nghiên cứu và đoàn biểu diễn múa và văn hóa Mexico được thành lập vào năm 1969.

Bộ sưu tập bản đồ và địa đồ khổ lớn

Bộ sưu tập này bao gồm hơn 1,000 bản đồ các loại từ những năm 1860 - 1980 cho San Jose, Hạt Santa Clara và các khu vực khác trên khắp California.

Bộ sưu tập nhạc

California Room sở hữu một bộ sưu tập nhạc hợp xướng, bộ sưu tập nhạc lẻ và bộ sưu tập nhạc phối khí bao gồm tác phẩm của nhiều nhạc sĩ địa phương. Bộ sưu tập ban đầu được David Earl McDaniel tặng cho thư viện vào năm 1946, sau đó là một sự đóng góp của góa phụ Charles M. Richards vào năm 1957.

Báo và mẫu báo cắt nhỏ

Bộ sưu tập này bao gồm các mẫu báo nhỏ, sổ lưu niệm và vi phim của các tờ báo trong khu vực.

Hình ảnh

Bộ Sưu Tập Ảnh Lịch Sử (Historic Photograph Collection) bao gồm hơn 2,500 hình ảnh tập trung vào San Jose và Hạt Santa Clara.

Bưu thiếp

Bộ sưu tập bao gồm khoảng 3500 bưu thiếp California từ năm 1900 đến những năm 1960.

Pueblo của San Jose 1841 - 1850

Bộ sưu tập này bao gồm các tài liệu liên quan đến Pueblo de San José de Guadalupe và nhà thờ truyền giáo kế bên, Santa Clara de Asis, 1841 - 1850.

Hồ sơ thành phố San José, 1850-1950

Bộ sưu tập này bao gồm Biên bản Họp Hội đồng Thành phố San José, Hồ sơ Sắc lệnh và Nghị quyết, phần lớn trong số đó là từ năm 1850-1950, và các bức ảnh và hồ sơ từ Văn phòng Thư ký Thành phố.

Cơ quan lập kế hoạch San José & Thực thi quy tắc

Bộ sưu tập này bao gồm các hồ sơ từ cơ quan Kế hoạch của Thành phố San José và các Bộ phận Thực thi Quy tắc (PCBE).

San José Public Library

Bộ sưu tập này ghi lại dòng lịch sử hơn một thế kỷ của thư viện San José bắt đầu từ năm 1880.

Bộ sưu tập ảnh của Cơ quan Tái phát triển San José

Bộ sưu tập này bao gồm các tài liệu nghiên cứu và hình ảnh từ các dự án lặt vặt được thực hiện bởi Cơ quan Tái phát triển San José (SJRA).

Sổ Lưu Niệm Trường

Bộ sưu tập này bao gồm các sổ lưu niệm hàng năm từ các trường trung học, trung học cơ sở và đại học trong Hạt Santa Clara.

Lưu trữ Công ty Thung lũng Silicon (1986-1993)

Bộ sưu tập này bao gồm hơn 700 hộp vật liệu được tài trợ bởi hơn 600 công ty công nghệ ban đầu ở Thung lũng Silicon, ghi lại sự phát triển của ngành công nghiệp công nghệ Thung lũng Silicon từ năm 1986 đến năm 1993.

Thuế Thổ Trạch

Bộ sưu tập của chúng tôi về thuế thổ trạch Quận Santa Clara của chúng tôi dao động từ năm 1979 -2007 trên vi phim. Các cuộn thuế 1990-2007 bao gồm bản đồ thửa đất của người thẩm định. Nhiều phiếu thuế có sẵn tại Văn phòng Thẩm định thuế và cũng có trên mạng.

Giấy tờ gia đình Townsend (1826-1914)

Bộ sưu tập này chứa các tài liệu cá nhân và chuyên nghiệp của Tiến sĩ John Townsend, vợ Elizabeth Townsend và con trai của họ John Henry Moses Townsend.

Hồ sơ thời tiết

Bộ sưu tập này bao gồm nhật ký thời tiết của Cục thời tiết Hoa Kỳ cho năm 1906-1962, với các mục được ghi bằng tay.

Willow Glen Phụ lục

Bộ sưu tập này bao gồm các tài liệu liên quan đến việc sát nhập khu vực Willow Glen.

Hồ sơ Willows Reading and Study Club

Bộ sưu tập này bao gồm các thành viên, chương trình nghị sự và các tài liệu khác liên quan đến Willows Reading and Study Club.