Quán cà phê tại Thư viện của chúng tôi

Chi nhánh Almaden - Quán cà phê Oasis

  • Nằm trong Trung tâm Cộng đồng
  • 1-408-515-8567
  • Giờ Mở Cửa: Thứ Hai & Thứ Sáu 2:00 – 6:00 PM, Thứ Ba – Thứ Năm 10:00 AM – 6:00 PM

Thư Viện King - Sắp ra mắt

  • Nằm gần lối vào thư viện đường số 4
  • Giờ Mở Cửa: Sắp Ra Mắt
in trang này