Chương trình thay thế sách (Book Replacement Program)

Chồng sách cũ bên cạnh chồng sách mới.

Thay một cuốn sách bị mất bằng một cuốn sách mới.

Thư Viện Cộng Đồng San José (SJPL) hiện cung cấp liên tục Chương trình thay thế sách (Book Replacement Program). Chúng tôi sẽ chấp nhận một cuốn sách mới từ danh sách thay thế sách (PDF) như khoản thanh toán cho một cuốn sách bị mất.

Quý vị có thể mang theo một quyển sách mới và chưa sử dụng từ danh sách này đến bất kỳ lđịa điểm nào.

Danh sách Thay thế Sách (PDF)

Những câu hỏi thường gặp

Q. Ai đủ điều kiện tham gia Chương trình Thay thế Sách?

Tất cả những người đứng tên thẻ SJPL có thể mang theo một cuốn sách mới để thay thế một cuốn sách bị mất.

Trước khi thanh toán, hãy tìm một cách khác để loại bỏ tiền phạt của bạn với chương trình tha thứ tốt, bao gồm cả Chương trình Thay thế Sách.


Q. Chương trình Thay thế Sách hoạt động như thế nào?

Tìm hiểu thêm về Chương trình thay thế sách (Book Replacement Program).


Q. Những tài liệu nào không có trong Chương trình Thay thế Sách?

Đây là những thư liệu không đủ điều kiện:

  • Phim Nhạc (DVD, CD, Âm Đọc Truyện, Bộ dụng cụ, v.v.)
  • Thư liệu LINK+
  • Thư liệu ILLiad (mượn liên thư viện)
  • Thư liệu của Đại học San José State

Tìm hiểu thêm về Chương trình thay thế sách (Book Replacement Program).


Q. Tại sao chúng tôi có Chương trình Thay thế Sách?

Chúng tôi muốn giúp người đứng tên thẻ phục hồi quyền truy cập vào thư viện. Đó là một phần trong nỗ lực của chúng tôi nhằm giảm bớt các rào cản đối với thông tin và dịch vụ.

Tìm hiểu thêm về Chương trình thay thế sách (Book Replacement Program).


Hỏi. Làm thế nào tôi có thể xóa tiền phạt của mình?

Tình nguyện để xóa tiền phạt (Volunteer Away Your Fines) các sự kiện đã bị tạm dừng, nhưng bạn có thể tình nguyện hầu như. Tìm hiểu cách trẻ em và thanh thiếu niên dưới 18 tuổi có thể tham gia Đọc để xóa tiền phạt (Read Away Your Fines). Một lựa chọn khác là thay thế một cuốn sách bị mất bằng một cuốn sách mới thông qua Chương trình thay thế sách (Book Replacement Program).