Các Thư Viện San José Bridge

Storchương trình ytime tại thư viện Bridge. Bản văn: San Jose Public Library Bộ sưu tập cầu. Minh họa: cầu vòm trên văn bản.

Thư viện Bridge là gì?

Thư viện Bridge cung cấp sách, trợ giúp từ nhân viên thư viện và tài nguyên thư viện cho các gia đình sử dụng Trung Tâm Tài Nguyên Gia Đình (Family Resource Center hay FRC) và đóng vai trò là "cầu nối" giữa FRC và toàn bộ các dịch vụ thư viện được cung cấp tại các chi nhánh Thư Viện Cộng Đồng San José. Viếng thăm Tổ Chức First 5 Quận Santa Clara để được một danh sách đầy đủ các địa điểm FRC ở San José.

Các thư viện Bridge ở đâu?

Chúng tôi hiện có mười ba (13) Thư viện Bridge đang hoạt động tại các Trung tâm Nguồn lực Gia đình ở San José:

Vui lòng liên hệ với từng địa điểm để tìm hiểu thêm về giờ chương trình, sự kiện và tài nguyên.

Vị trí Thư viện Nhánh Cầu bổ sung

San José Public Library cũng điều hành một Chi nhánh Cầu nối trong Mt. Pleasant khu vực lân cận. Địa điểm này cung cấp sách cộng đồng để thanh toán, Wi-Fi miễn phí và truy cập công nghệ, hỗ trợ nhân viên, các chương trình thư viện, v.v.

bộ sưu tập thư viện cầu trong tủ với đồ nội thất thoải mái và tấm thảm lớn với những chiếc lá xanh

Làm Cách Nào Để Sử Dụng Thư Viện Bridge?

Thư viện Bridge khác với các thư viện của chúng tôi vì khách hàng không cần thẻ thư viện để mang tài liệu về nhà. Khách hàng thậm chí không cần phải ghé thăm một trong những 25 địa điểm thư viện chi nhánh để sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Khi truy cập FRC (Trung Tâm Tài Nguyên Gia Đình), khách hàng có thể mượn bao nhiêu sách tùy thích cho gia đình và trả lại khi họ sẵn sàng. Các thư viện này được tạo ra một cách có chủ ý để loại bỏ các rào cản thông thường ngăn cản nhiều gia đình sử dụng tài nguyên thư viện.

Chi Tiết Về Mượn

  • Tài liệu được cho mượn trên hệ thống tự giác.
  • Không cần thẻ thư viện.
  • Không có phí trễ.
  • Không có lệ phí mất thư liệu.

nhân viên đọc sách ảnh cho trẻ em và phụ huynh ngồi

Sách & Sinh Hoạt tại Thư viện Bridge

Quản thủ Thư Viện Cộng Đồng San José điều khiển các buổi đọc truyện tại các thư viện bridge, và các gia đình trong khu phố có thể truy cập hàng trăm cuốn sách của trẻ em để sử dụng tại chỗ hoặc mang về nhà.

Các gia đình đến thăm Thư viện Bridge sẽ tìm thấy các loại sách sau đây trên kệ.

  • Board Books (tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha)
  • Sách ảnh (tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha)
  • Người đọc mới bắt đầu (tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha)
  • Phi hư cấu (tiếng Anh)
  • Sách tài nguyên (tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha)

Câu hỏi?

Để biết thêm thông tin về các thư viện Bridge, vui lòng liên hệ với chúng tôi: