Điều Lệ Cho Người Mượn

Minh họa bởi C. H. Sonder gồm một quyển sách được mở nằm trên bàn với đuôi rồng, kiếm, và mũi tên lú ra ngoài các trang, trang giấy bay tứ tung từ khoảng giữa và dần biến thành những con chim, số, đố lấp hình, và nhiều kỳ diệu khác bay ra khỏi trang.

Mượn Ra & Gia Hạn

 • 3 tuần mượn cho hầu hết các thư liệu
 • 1 tuần mượn cho các tạp chí
 • Quý vị có thể mượn tối đa 100 thư liệu
 • Quý vị có thể mượn tối đa 10 phim
 • 3 lần gia hạn cho hầu hết các thư liệu
 • 1 lần gia hạn cho dĩa CD, tạp chí, & các thư liệu LINK+
 • Không được gia hạn những phim giải trí
 • Quý vị có thể đặt giữ tối đa 10 thư liệu

Tiền Phạt & Lệ Phí Thư Viện

Vào 1 Tháng Bảy 2016, tiền phạt và lệ phí thư viện được giảm để giúp quý vị tiếp tục sử dụng thư viện. Quý vị có thể trả lệ phí trên mạng khi đăng vào trương mục quý vị hoặc đích thân đến thư viện gần với quý vị nhất.

 • Hình: 0 đô la
  Không Có Tiền Phạt
  Trễ Hạn Cho Thư
  Liệu Trẻ Em & Thiếu Niên
 • Hình: 25 xu
  Tiền Phạt Trễ Hạn
  Mỗi Ngày Cho
  Mỗi Thư Liệu
 • Hình: 5 đô la
  Tiền Phạt Trễ Hạn
  Tối Đa Cho Mỗi Thư Liệu
 • Hình: 10 đô la
  Tiền Thủ Tục Cho
  Mỗi Thư Liệu
  Bị Mất Là $10

Trước khi quý vị trả tiền, hãy tìm một cách khác!

ba biểu tượng - 2 cuốn sách với quả táo trên đầu, đôi bàn tay, chồng bốn cuốn sách

Quý vị có tiền phạt cần phải xóa? Vậy hãy tận dụng Chương Trình Tiếp Cận và giữ cho trương mục của quý vị trống đi tiền phạt!

Hãy Kiểm Soát Trương Mục Quý Vị, 24/7

 • hình điện thoại
  Gia hạn các thư liệu bằng điện thoại tại 408-808-2665
 • hình máy vi tính mạng
  Gia hạn các thư liệu trên mạng tại sjpl.org/myaccount
 • hình tòa nhà thư viện
  Trả thư liệu tại 24 địa điểm

FAQs

Đặt Giữ Thư Liệu

Gia Hạn Thư Liệu

Hoàn Trả Thư Liệu

Thư Liệu Trễ Hạn

Trả Tiển Phạt

Thư Liệu Bị Đánh Mất Hoặc Hư Hại

Thẻ Thư Viện Với Tình Trạng Giới Hạn

Các Thư Liệu Ngày May Mắn (Lucky Day)

Cần Trợ Giúp?

Lạc Mất Thẻ Thư Viện?

Gia Hạn Thẻ Thư Viện Quý Vị

Truy Cập Trương Mục Quý Vị

Số Mã PIN Thư Viện