Mượn & Trả Lại

Mượn & Gia Hạn

Quản lý các khoản vay thư viện của bạn một cách tự tin.

Thời hạn mượn & gia hạn cho các mặt hàng vật lý
Định dạng Thời gian mượn Gia hạn Trả hàng
Hầu hết các mặt hàng 3 tuần 3 Trả lại tại bất kỳ địa điểm SJPL nào.
SJ Access Thiết bị (Devices) 3 tuần 1 (1 tuần nếu không có khoản giữ nào trên thiết bị)
 • Trả lại tại bất kỳ địa điểm SJPL nào.
 • Trao trực tiếp cho nhân viên thư viện.
Thư Liệu LINK+
(Đối với Truy cập đầy đủ mà thôi)
 • 7 ngày trên một số mặt hàng truyền thông
 • 21 ngày cho mọi thứ khác
1
 • Trả lại tại bất kỳ địa điểm SJPL nào.
 • Trao trực tiếp cho nhân viên thư viện.
ILLiad Mặt hàng
(Đối với Truy cập đầy đủ mà thôi)
 • Thông thường 3 tuần
 • Có thể khác nhau, tùy thuộc vào thư viện cho mượn.
Đôi khi có sẵn, tùy thuộc vào thư viện cho mượn.
 • Trả lại tại bất kỳ địa điểm SJPL nào.
 • Trao trực tiếp cho nhân viên thư viện.
Thư Liệu Lucky Day
 • Sách: 3 tuần
 • DVD: 1 tuần
 • Sách: 0
 • DVD: 0
Trả lại tại bất kỳ địa điểm SJPL nào.
Tạp chí 1 tuần 1 Trả lại tại bất kỳ địa điểm SJPL nào.
Video 3 tuần 3 Trả lại tại bất kỳ địa điểm SJPL nào.

Chú thích: Thời gian thanh toán và gia hạn cho Thẻ Giáo Chức (Educator Cards) là khác, tức là 6 tuần với 1 lần gia hạn thêm 6 tuần (gia hạn tự động trừ khi có đặt giữ chưa mượn).

Cách kiểm tra các mục


 • Vật phẩm: Vật liệu có thể được kiểm tra:
  • Tại máy tự kiểm tra sẽ yêu cầu khách hàng quét hoặc nhập số thẻ và mã PIN.
  • Với nhân viên tại bất kỳ điểm dịch vụ nào và sẽ yêu cầu thẻ thư viện và giấy tờ tùy thân có ảnh.
 • Nguồn điện tử: Việc kiểm tra các mặt hàng kỹ thuật số có thể khác nhau, tùy thuộc vào nền tảng được sử dụng và mặt hàng đó. Hãy tham khảo nền tảng eResource đó trang trên trang web của chúng tôi hoặc của chúng tôi Trang trợ giúp về nguồn tài nguyên điện tử.

Giới hạn mượn


Tự động gia hạn


 • Chúng tôi sẽ tự động gia hạn hầu hết các mặt hàng thực, bao gồm sách, DVD và CD được mượn trên tài khoản của quý vị.
 • Mỗi lần gia hạn sẽ thay đổi ngày đến hạn thành 3 tuần sau ngày đến hạn ban đầu, ngoại trừ điểm phát sóng (hotspot), Chromebook, iPad và máy vi tính xách tay.
 • Thẻ Giáo Chức (Educator Cards) nhận được 1 lần gia hạn tự động cho mỗi mặt hàng trong 6 tuần.
 • Quý vị vẫn có thể tự gia hạn thư liệu nếu muốn.
 • Một mặt hàng không thể được gia hạn nếu nó đã được yêu cầu bởi một khách hàng khác.
 • Tìm hiểu thêm về tự động gia hạn hoạt động như thế nào.

Đặt Giữ (Holds)

Đặt mục yêu thích tiếp theo của bạn một cách dễ dàng.

Giới Hạn Của Đặt Giữ


Đặt giữ


Giữ các mặt hàng quý vị muốn mượn. Khi quý vị nhận được thông báo các mặt hàng đã sẵn sàng, hãy nhận lãnh chúng tại nơi quý vị đã chọn địa điểm thư viện nào.

Quý vị có thể đặt giữ từ kết quả tìm kiếm của mình hoặc từ trang của một tiêu đề riêng lẻ.

 • Bấm lên "Place a Hold".
 • Nếu quý vị chưa đăng nhập vào tài khoản của mình, quý vị sẽ được yêu cầu đăng nhập.
 • Khi bạn đã đăng nhập và chọn "Đặt hàng", bạn sẽ được yêu cầu chọn địa điểm đón của mình.
 • Sau khi chọn địa điểm nhận hàng, quý vị cần chọn nút giữ "Confirm Hold".
 • Quý vị sẽ thấy một thông báo bật lên ở đầu trang cho biết khoản giữ của quý vị đã được yêu cầu.
 • Nếu quý vị muốn kiểm tra những đặt giữ của mình, quý vị có thể chọn "Đặt Giữ"sau khi chọn nút " Đăng nhập / SJPL của tôi "ở góc trên bên phải của trang.
 • Chờ cho đến khi trạng thái đặt giữ cho thấy "Sẵn sàng để Nhận" hoặc khi quý vị nhận được thông báo trước khi đến thư viện để nhận (các) mặt hàng của mình.
 • Sau khi các mặt hàng của bạn đến địa điểm nhận hàng, chúng tôi sẽ giữ chúng trong tối đa 7 ngày.

Tìm hiểu thêm về đặt giữ từ trợ giúp của thư mục (catalog help).

Trả hàng

Việc trả lại được thực hiện đơn giản. Bỏ đồ ở bất kỳ vị trí nào.

Trả lại các mặt hàng của bạn bất cứ lúc nào Vị trí SJPL. Nó không cần phải được trả lại về cùng địa điểm SJPL nơi bạn đã kiểm tra. Nếu bạn đang trả lại một SJ Access thiết bịLINK+ mục hoặc một mượn liên thư viện (ILL) hãy đưa thiết bị hoặc vật dụng đó trực tiếp cho nhân viên.

Thông báo


 • Khi quý vị nhận (các) mặt hàng của mình, một biên lai giấy với ngày đáo hạn sẽ được cung cấp.
 • Quý vị cũng có thể kiểm tra ngày đáo hạn của quý vị trên mạng hoặc Liên hệ với chúng tôi để được giúp đỡ.
 • Nếu quý vị có địa chỉ email trong tài khoản của mình, quý vị sẽ nhận được email thông báo 3 ngày trước khi mặt hàng đáo hạn.
 • Quý vi có thể thêm hoặc cập nhật Địa chỉ email trong "Thông tin tài khoản" (Account Information) trong "Cài đặt của tôi" (My Settings).

Tiền phạt, Phí và Đồ bị thất lạc/hư hỏng

Tùy thuộc vào mặt hàng hoặc thời điểm bạn kiểm tra mặt hàng của mình, tiền phạt và phí sẽ được xử lý khác nhau. Thẻ Giáo Chức (Educator Cards) và Thẻ sinh viên (Student Cards) sẽ không bao giờ có phí trả trễ nhưng có thể có phí hàng bị mất hoặc hư hỏng.

Từ ngày 17/2020/XNUMX, Thư viện không tính tiền phạt nộp muộn đối với tài liệu quá hạn.

Bắt đầu từ ngày 3 tháng 2023 năm XNUMX, các khoản phạt và lệ phí sẽ được áp dụng lại. Người lớn LINK+và mượn liên thư viện (ILL) các tài liệu đã được kiểm tra hoặc gia hạn sau ngày 3 tháng 2023 năm XNUMX sẽ bị phạt nếu quá hạn và bị trả lại muộn. Tất cả tài liệu, thiết bị và thẻ vào công viên tiểu bang dành cho trẻ em và thanh thiếu niên sẽ tiếp tục được miễn phạt.

Dưới đây là một số chi tiết bổ sung cần lưu ý, liên quan đến tiền phạt, phí và hóa đơn:

 • Thông báo thanh toán: Sau khi một mặt hàng quá hạn 28 ngày, bạn sẽ nhận được thông báo lập hóa đơn cho những mặt hàng không được trả lại.
 • Đồ bị mất/hư hỏng: Nếu bạn biết mình đã mất hoặc làm hỏng một mặt hàng, tài khoản của bạn sẽ bị tính phí của mặt hàng đó cộng với phí xử lý $10.
 • $20+ Giới hạn: Nếu bạn nợ $20 trở lên trong tài khoản của mình, bạn sẽ không thể đặt khoản giữ trực tuyến và các mặt hàng không thể được gia hạn. Gọi cho chúng tôi tại 408-808-2000gửi email cho chúng tôi, hoặc là Trò chuyện với chúng tôi (chat) để được trợ giúp trong việc giữ hoặc gia hạn các mặt hàng nếu quý vị gặp vấn đề này.

Trước khi chúng tôi đóng cửa (trước ngày 17 tháng 2020 năm XNUMX)


 • Nếu quý vị có tiền phạt và phí trong tài khoản của mình trước khi chúng tôi đóng, thì những khoản đó vẫn tồn tại.
 • Bạn có thể trả những khoản phí đó trên mạng khi bạn đăng nhập vào tài khoản của mình hoặc thanh toán trực tiếp tại bất kỳ địa điểm thư viện nào.
 • Chương trình truy cập (Access Programs) đưa ra những cách khác để loại xóa bỏ tiền phạt của quý vị.
 • Nếu quý vị nợ 20 đô la trở lên trong tài khoản của mình, quý vị sẽ không thể đặt giữ hàng trên mạng và không thể gia hạn các mặt hàng. Gọi cho chúng tôi tại 408-808-2000gửi email cho chúng tôi, hoặc là Trò chuyện với chúng tôi (chat) để được trợ giúp trong việc giữ hoặc gia hạn các mặt hàng nếu quý vị gặp vấn đề này.

Phân tích phí


Dưới đây là bảng phân tích các khoản phí:

$0

Không có tiền phạt trễ cho các thư liệu trẻ em và thanh thiếu niên

25 cent

Lệ phí trễ hạng hàng ngày cho mỗi thư liệu

$5

Lệ phí trễ tối đa cho mỗi thư liệu

$10

Phí xử lý đồ bị thất lạc/hư hỏng

Rất Tiếc! Sai Lầm Xảy Ra - Trước Khi Quý Vị Trả Tiền, Hãy Tìm Một Phương Cách Khác


Bạn có tiền phạt thư viện mà bạn muốn loại bỏ? Tận dụng Chương trình truy cập của chúng tôi để giữ cho tài khoản của bạn không bị phạt.

Đọc để xóa tiền phạt (Read Away Your Fines)

Thanh thiếu niên dưới 18 tuổi có thể loại bỏ tiền phạt trễ bằng cách đọc sách. Tham dự một chương trình đã được phê duyệt để được khấu trừ $5 cho mỗi 15 phút đọc.

Tình nguyện để xóa tiền phạt (Volunteer Away Your Fines)

Bạn có tiền phạt thư viện mà bạn muốn xóa? Bằng cách tình nguyện, bạn có thể loại bỏ tiền phạt thư viện của mình với mức 20 USD mỗi giờ. Dành cho mọi lứa tuổi

Chương trình thay thế sách (Book Replacement Program)

Thay thế một cuốn sách bị mất bằng một cuốn sách mới và chưa sử dụng để thanh toán. Mang sách đến thư viện địa phương của bạn và được thanh toán phí. Dành cho mọi lứa tuổi.

Sử dụng thẻ thư viện của quý vị

Biết cách mở khóa và duy trì tư cách thành viên của bạn.

Lưu ý đặc biệt cho thẻ sinh viên


Nếu bạn có Thẻ sinh viên do trường bạn cấp, hãy truy cập Trang thẻ học sinh.

Đối với tất cả các thẻ khác


Thẻ thư viện của quý vị có một số và mã PIN. Quý vị có thể sử dụng số thẻ thư viện và mã PIN của mình để:

Hết hạn thẻ


Để kiểm tra thời điểm thẻ hết hạn bạn có thể làm theo các hướng dẫn.

Nếu thẻ của quý vị hết hạn, thẻ có thể hạn chế khả năng của quý vị trong việc đặt giữ thư liệu, mượn các mặt hàng và truy cập vào một số phần của eLibrary (thư viện điện tử) của chúng tôi.

Cách gia hạn thẻ của quý vị

Nếu thẻ thư viện của bạn hết hạn, bạn có thể theo dõi các hướng dẫn.

Giữ tài khoản của quý vị cập nhật


Quý vị có thể tự cập nhật một số thứ khi truy cập Trang Cài đặt của tôi (My Settings) trong tài khoản của quý vị trên mạng, chẳng hạn như:

Nếu quý vị cần cập nhật thông tin khác, chẳng hạn như địa chỉ thực của quý vị, Liên hệ với chúng tôi.

Bảo vệ tài khoản của quý vị


 • Lưu giữ thẻ của quý vị: Giữ thẻ của quý vị ở nơi an toàn mà quý vị biết rằng mình có thể tìm thấy thẻ.
 • PIN của quý vị:
  • Không chia sẻ mã PIN của quý vị với bất kỳ ai.
  • Chọn mã PIN khó đoán. Ví dụ: không chọn "1234".
 • Thẻ bị mất/bị đánh cắp: Nếu thẻ thư viện của quý vị bị mất hoặc bị đánh cắp, vui lòng Liên hệ với chúng tôi ngay. Quý vị chịu trách nhiệm cho tất cả các khoản phí từ các thư liệu được mượn trên thẻ của quý vị trước khi Thư viện được thông báo về việc mất thẻ của quý vị. Quý vị có thể bị tính phí $ 1.00 để thay thế thẻ bị mất hoặc bị đánh cắp.

Quyền riêng tư & Bảo mật

Sự riêng tư của bạn quan trọng với chúng tôi.

Sử dụng Thư Mục (Catalog)

 • Những thư liệu mượn được giữ kín: Những gì quý vị mượn trên thẻ thư viện của quý vị là giữ mật. Điều đó có nghĩa là không ai ngoại trừ nhân viên được ủy quyền có thể xem những gì quý vị đang giữ hoặc đã mượn.
 • Lịch Sử Mượn Không Được Kích Hoạt Khi Nguyên Thủy: Lịch sử mượn của được tắt từ lúc đầu khi trương mục được tạo. Điều đó có nghĩa là chúng tôi không giữ hồ sơ về những gì quý vị đã mượn sau khi nó được trả lại, trừ khi quý vị thay đổi mượn của anh ấytorcài đặt y. Nếu quý vị chọn mở lịch sử mượn, danh sách các thư liệu quý vị đã mượn sẽ được lưu giữ cho quý vị trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi.
 • Chia sẻ trong Thư mục của chúng tôi: Thư mục của chúng tôi có sẵn một số tính năng chia sẻ, chẳng hạn như Kệ (Shelves)Cung Cấp Thông Tin (Feeds), nhận xét, lượt thích, bài đánh giá, v.v.
 • Thư mục thay thế: Nếu quý vị không muốn sử dụng thư mục hiện tại của chúng tôi, Danh Mục Cũ có sẵn và không sử dụng các tính năng chia sẻ như danh mục hiện tại của chúng tôi.

Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của người tiêu dùng

Tìm hiểu thêm về cách chúng tôi bảo vệ sự riêng tư và bí mật của quý vị bằng cách đọc Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của người tiêu dùng.

Trợ giúp

Nhận sự giúp đỡ bạn cần, theo cách của bạn.

Đối với các câu hỏi về tài khoản thư viện của quý vị, có thể:

Trở lại đầu trang