Mượn & Trả Lại

Mượn & Gia Hạn

 

Thời hạn mượn & gia hạn cho các mặt hàng vật lý
Định dạng Thời gian mượn Gia hạn Trả hàng
Hầu hết các mặt hàng 3 tuần 3 Trở lại tại bất kỳ địa điểm SJPL nào.

SJ Access Thiết bị (Devices)

90 ngày 1
 • Trở lại tại bất kỳ địa điểm SJPL nào.
 • Trao trực tiếp cho nhân viên thư viện.
Thư Liệu LINK+
(Đối với Truy cập đầy đủ mà thôi)
 • 7 ngày trên một số mục phương tiện
 • 21 ngày cho mọi thứ khác
1
 • Trở lại tại bất kỳ địa điểm SJPL nào.
 • Trao trực tiếp cho nhân viên thư viện.
Thư Liệu Lucky Day
 • Trong các dịch vụ có giới hạn:
  • Sách: 3 tuần
  • DVD: 1 tuần
 • Sau khi mở lại: 1 tuần
 • Sách: 3
 • DVD: 0
Trở lại tại bất kỳ địa điểm SJPL nào.
Tạp chí

1 tuần

1

Trở lại tại bất kỳ địa điểm SJPL nào.
Video 3 tuần 3 Trở lại tại bất kỳ địa điểm SJPL nào.

Chú thích: Thời hạn thanh toán và gia hạn cho Thẻ Giáo Chức (Educator Cards) là khác, tức là 6 tuần với 1 lần gia hạn thêm 6 tuần (gia hạn tự động trừ khi có đặt giữ chưa mượn).

Giới hạn mượn

Tự động gia hạn

 • Chúng tôi sẽ tự động gia hạn hầu hết các mặt hàng thực, bao gồm sách, DVD và CD được mượn trên tài khoản của quý vị.
 • Mỗi lần gia hạn sẽ thay đổi ngày đến hạn thành 3 tuần sau ngày đến hạn ban đầu, ngoại trừ điểm phát sóng (hotspot), Chromebook, iPad và máy vi tính xách tay.
 • Thẻ Giáo Chức (Educator Cards) nhận 1 lần gia hạn tự động cho mỗi mặt hàng trong 6 tuần.
 • Quý vị vẫn có thể tự gia hạn thư liệu nếu muốn.
 • Một mặt hàng không thể được gia hạn nếu nó đã được yêu cầu bởi một khách hàng khác.
 • Tìm hiểu thêm về tự động gia hạn hoạt động như thế nào.

 

Đặt Giữ (Holds)

 

Giới Hạn Của Đặt Giữ

Đặt giữ

Giữ các mặt hàng quý vị muốn mượn. Khi quý vị nhận được thông báo các mặt hàng đã sẵn sàng, hãy nhận lãnh chúng tại nơi quý vị đã chọn địa điểm thư viện nào.

Quý vị có thể đặt giữ từ kết quả tìm kiếm của mình hoặc từ trang của một tiêu đề riêng lẻ.

 • Bấm lên "Place a Hold".
 • Nếu quý vị chưa đăng nhập vào tài khoản của mình, quý vị sẽ được yêu cầu đăng nhập.
 • Khi quý vị đã đăng nhập và đã chọn, "Place a Hold", quý vị sẽ được yêu cầu chọn địa điểm nhận hàng của mình.
 • Sau khi chọn địa điểm nhận hàng, quý vị cần chọn nút giữ "Confirm Hold".
 • Quý vị sẽ thấy một thông báo bật lên ở đầu trang cho biết khoản giữ của quý vị đã được yêu cầu.
 • Nếu quý vị muốn kiểm tra những đặt giữ của mình, quý vị có thể chọn "Đặt Giữ"sau khi chọn nút " Đăng nhập / SJPL của tôi "ở góc trên bên phải của trang.
 • Chờ cho đến khi trạng thái đặt giữ cho thấy "Sẵn sàng để Nhận" hoặc khi quý vị nhận được thông báo trước khi đến thư viện để nhận (các) mặt hàng của mình.
 • Sau khi các mặt hàng của bạn đến địa điểm nhận hàng, chúng tôi sẽ giữ chúng trong tối đa 7 ngày. 

Tìm hiểu thêm về đặt giữ từ trợ giúp của thư mục (catalog help).

 

Trả hàng

 

trả lại các mặt hàng của bạn bất cứ lúc nào Địa điểm SJPL. Nó không cần phải được trả lại cho cùng một vị trí SJPL nơi bạn đã kiểm tra nó. Nếu bạn đang trả lại một SJ Access thiết bịLINK+ mục, hoặc một mượn liên thư viện (ILL) vật, vui lòng giao thiết bị hoặc vật phẩm trực tiếp cho nhân viên.

Thông báo

 • Khi quý vị nhận (các) mặt hàng của mình, một biên lai giấy với ngày đáo hạn sẽ được cung cấp.
 • Quý vị cũng có thể kiểm tra ngày đáo hạn của quý vị trên mạng hoặc Liên hệ với chúng tôi để được giúp đỡ.
 • Nếu quý vị có địa chỉ email trong tài khoản của mình, quý vị sẽ nhận được email thông báo 3 ngày trước khi mặt hàng đáo hạn.
 • Quý vi có thể thêm hoặc cập nhật Địa chỉ email trong "Thông tin tài khoản" (Account Information) trong "Cài đặt của tôi" (My Settings).

 

Tiền phạt, lệ phí và thư liệu bị mất / hư hỏng

 

Tùy thuộc vào mặt hàng hoặc thời điểm bạn kiểm tra các mặt hàng của mình, tiền phạt và phí sẽ được xử lý khác nhau. Thẻ Giáo Chức (Educator Cards)Thẻ sinh viên (Student Cards) sẽ không bao giờ có phí trả trễ nhưng có thể có phí hàng bị mất hoặc hư hỏng. 

Kể từ ngày 17 tháng 2020 năm XNUMX, Thư viện không tính tiền phạt trả chậm đối với tài liệu quá hạn.

Bắt đầu từ ngày 3 tháng 2023 năm XNUMX, tiền phạt và lệ phí sẽ tiếp tục. Người lớn LINK+mượn liên thư viện (ILL) vật liệu đó sẽ được trả phòng hoặc gia hạn sau ngày 3 tháng 2023 năm XNUMX, sẽ bị phạt nếu quá hạn và bị trả lại muộn. Tất cả tài liệu, thiết bị và vé vào công viên tiểu bang dành cho trẻ em và thanh thiếu niên sẽ tiếp tục được miễn phí.

Dưới đây là một số chi tiết bổ sung cần lưu ý, liên quan đến tiền phạt, phí và thanh toán:

Trước khi đóng cửa (trước ngày 17 tháng 2020 năm XNUMX)

 • Nếu quý vị có tiền phạt và phí trong tài khoản của mình trước khi chúng tôi đóng, thì những khoản đó vẫn tồn tại.
 • Quý vị có thể trả những khoản phí đó trên mạng khi bạn đăng nhập vào tài khoản của mình hoặc trực tiếp thanh toán tại bất kỳ địa điểm thư viện nào.
 • Chương trình truy cập (Access Programs) đưa ra những cách khác để loại xóa bỏ tiền phạt của quý vị.
 • Nếu quý vị nợ 20 đô la trở lên trong tài khoản của mình, quý vị sẽ không thể đặt giữ hàng trên mạng và không thể gia hạn các mặt hàng. Gọi cho chúng tôi tại 408-808-2000, gửi email cho chúng tôi, hoặc là Trò chuyện với chúng tôi (chat) để được trợ giúp trong việc giữ hoặc gia hạn các mặt hàng nếu quý vị gặp vấn đề này.

Phân tích phí

Đây là bảng phân tích các khoản phí:

Biểu tượng: không đô la

Không có tiền phạt trễ cho các thư liệu trẻ em và thanh thiếu niên

Biểu tượng: 25 xu

Lệ phí trễ hạng hàng ngày cho mỗi thư liệu

Biểu tượng: 5 đô la

Lệ phí trễ tối đa cho mỗi thư liệu

Biểu tượng: 10 đô la

Lệ phí xử lý các mặt hàng bị mất / hư hỏng

 

Sử dụng thẻ thư viện của quý vị

 

Lưu ý đặc biệt cho thẻ sinh viên

Nếu quý vị có Thẻ sinh viên (Student Card) do trường của quý vị cấp, hãy truy cập Trang thẻ học sinh.

Đối với tất cả các thẻ khác

Thẻ thư viện của quý vị có một số và mã PIN. Quý vị có thể sử dụng số thẻ thư viện và mã PIN của mình để:

Hết hạn thẻ

Để kiểm tra thời điểm thẻ hết hạn, quý vị có thể vào Trang Cài đặt của tôi (My Settings)và ngày hết hạn sẽ xuất hiện trong hộp thông tin đầu tiên, cùng với tên người dùng (username) của quý vị.

Nếu thẻ của quý vị hết hạn, thẻ có thể hạn chế khả năng của quý vị trong việc đặt giữ thư liệu, mượn các mặt hàng và truy cập vào một số phần của eLibrary (thư viện điện tử) của chúng tôi.

Cách gia hạn thẻ của quý vị

Nếu thẻ của bạn hết hạn, bạn sẽ cần mang thẻ và ID có hình với địa chỉ hiện tại của bạn đến bất kỳ cơ quan nào của chúng tôi. địa điểm thư viện. Nếu căn cước của quý vị không có địa chỉ hiện tại, cũng có thể mang theo một mẩu thư có ghi địa chỉ.

Giữ tài khoản của quý vị cập nhật

Quý vị có thể tự cập nhật một số thứ khi truy cập Trang Cài đặt của tôi (My Settings) trong tài khoản của quý vị trên mạng, chẳng hạn như:

Nếu quý vị cần cập nhật thông tin khác, chẳng hạn như địa chỉ thực của quý vị, Liên hệ với chúng tôi.

Bảo vệ tài khoản của quý vị

 • Lưu giữ thẻ của quý vị: Giữ thẻ của quý vị ở nơi an toàn mà quý vị biết rằng mình có thể tìm thấy thẻ.
 • PIN của quý vị:
  • Không chia sẻ mã PIN của quý vị với bất kỳ ai.
  • Chọn mã PIN không dễ đoán. Ví dụ: không chọn "1234".
 • Thẻ bị mất / bị đánh cắp: Nếu thẻ thư viện của quý vị bị mất hoặc bị đánh cắp, vui lòng Liên hệ với chúng tôi ngay. Quý vị chịu trách nhiệm cho tất cả các khoản phí từ các thư liệu được mượn trên thẻ của quý vị trước khi Thư viện được thông báo về việc mất thẻ của quý vị. Quý vị có thể bị tính phí $ 1.00 để thay thế thẻ bị mất hoặc bị đánh cắp.

 

Quyền riêng tư & Bảo mật

 

Sử dụng Thư Mục (Catalog)

 • Những thư liệu mượn được giữ kín: Những gì quý vị mượn trên thẻ thư viện của quý vị là giữ mật. Điều đó có nghĩa là không ai ngoại trừ nhân viên được ủy quyền có thể xem những gì quý vị đang giữ hoặc đã mượn.
 • Lịch Sử Mượn Không Được Kích Hoạt Khi Nguyên Thủy: Lịch sử mượn của được tắt từ lúc đầu khi trương mục được tạo. Điều đó có nghĩa là chúng tôi không giữ hồ sơ về những gì quý vị đã mượn sau khi nó được trả lại, trừ khi quý vị thay đổi cài đặt về lịch sử mượn. Nếu quý vị chọn mở lịch sử mượn, danh sách các thư liệu quý vị đã mượn sẽ được lưu giữ cho quý vị trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi.
 • Chia sẻ trong Thư mục của chúng tôi: Thư mục của chúng tôi có sẵn một số tính năng chia sẻ, chẳng hạn như Kệ (Shelves), Cung Cấp Thông Tin (Feeds), nhận xét, thích, đánh giá và hơn thế nữa.
 • Thư mục thay thế: Nếu quý vị không muốn sử dụng thư mục hiện tại của chúng tôi, Danh Mục Cũ có sẵn và không sử dụng các tính năng chia sẻ như thư mục hiện tại của chúng tôi.

Chính sách Bảo mật

Tìm hiểu thêm về cách chúng tôi bảo vệ sự riêng tư và bí mật của quý vị bằng cách đọc Chính sách Bảo mật.

 

Cần Giúp Đỡ?

 

Đối với các câu hỏi về tài khoản thư viện của quý vị, có thể:

Rất Tiếc! Sai Lầm Xảy Ra - Trước Khi Quý Vị Trả Tiền, Hãy Tìm Một Phương Cách Khác

Bạn có tiền phạt thư viện bạn muốn loại bỏ? Tận dụng các Chương trình truy cập của chúng tôi để giữ cho tài khoản của bạn không bị phạt.

Bộ Sưu Tập Lucky Day

Một bộ sưu tập có thể duyệt qua các sách và DVD viễn tưởng và phi hư cấu hay nhất, đã sẵn sàng để kiểm tra. Trong thời gian giới hạn, các vật phẩm trong bộ sưu tập có thể được giữ lại!

Câu Hỏi Thường Gặp Về Trương Mục

Câu hỏi thường gặp về đặt giữ, gia hạn, quá hạn, tiền phạt, sách bị mất, thẻ thư viện bị mất, và nhiều hơn nữa!