Thông điệp cảnh báo

Do việc đóng cửa tạm thời của chúng tôi, chúng tôi hiện không chấp nhận quyên góp sách tại bất kỳ địa điểm nào.

Điều Luật Mượn

Mượn & Gia Hạn

3 tuần mượn cho hầu hết các thư liệu

1 tuần mượn cho các tạp chí

Tối đa 100 thư liệu quý vị có thể mượn một lúc

Tối đa 10 video quý vị có thể mượn một lúc

3 lần gia hạn cho hầu hết các thư liệu

1 lần gia hạn cho thư liệu LINK+ (Nếu được cho phép)

Không gia hạn cho tạp chí hoặc các mặt hàng Lucky Day

Tối đa 10 lần giữ vật phẩm

Tiền phạt và lệ phí thư viện

Quý vị có thể trả lệ phí trên mạng khi đăng nhập vào trương mục của quý vị hoặc đến trực tiếp địa điểm thư viện gần nhất.

Biểu tượng: không đô la

Không có tiền phạt trễ cho các thư liệu trẻ em và thanh thiếu niên

Biểu tượng: 25 xu

Lệ phí trễ hạng hàng ngày cho mỗi thư liệu

Biểu tượng: 5 đô la

Lệ phí trễ tối đa cho mỗi thư liệu

Biểu tượng: 10 đô la

Lệ phí xử lý cho từng thư liệu bị mất

Cần giúp đỡ?

Về các câu hỏi về trương mục thư viện của quý vị, hãy liên lạc với Dịch Vụ Truy Cập Thư Viện với số 1-408-808-2000 trong thời gian giờ làm việc or gửi email cho chúng tôi.

Rất Tiếc! Sai Lầm Xảy Ra - Trước Khi Quý Vị Trả Tiền, Hãy Tìm Một Phương Cách Khác

Quý vị có tiền phạt thư viện muốn loại bỏ? Vậy thì hã, tận dụng các Chương Trình Truy Cập của chúng tôi để giữ cho trương mục của quý vị trống sạch tiền phạt.

Bộ Sưu Tập Lucky Day

Một bộ sưu tập có thể tham sát gồm đầy đủ các tiểu thuyết nóng bỏng nhất, sách tra cứu và DVD, sẵn sàng để mượn.

Câu Hỏi Thường Gặp Về Trương Mục

Câu hỏi thường gặp về đặt giữ, gia hạn, quá hạn, tiền phạt, sách bị mất, thẻ thư viện bị mất, và nhiều hơn nữa!