Mượn & Trả Lại

Mượn & Gia Hạn

Thời hạn mượn & gia hạn cho các mặt hàng vật lý
Định dạng Thời gian mượn Gia hạn
Hầu hết các mặt hàng 3 tuần 3
90 ngày 1
Thư Liệu LINK+
(Đối với Truy cập đầy đủ mà thôi)
 • 7 ngày trên một số mục phương tiện
 • 21 ngày cho mọi thứ khác
1
Thư Liệu Lucky Day
 • 3 tuần (trong các dịch vụ giới hạn)
 • 1 tuần (sau khi mở lại)
 • 3 (trong các dịch vụ hạn chế)
 • (0 khi chúng tôi mở lại)
Tạp chí
 • 3 tuần (trong các dịch vụ giới hạn)
 • 1 tuần (sau khi mở lại)
 • 3 (trong các dịch vụ hạn chế)
 • 0 (sau khi mở lại)
Video 3 tuần 3

Chú thích: Thời hạn thanh toán và gia hạn cho Thẻ Giáo Chức (Educator Cards) là khác, tức là 6 tuần với 1 lần gia hạn thêm 6 tuần (gia hạn tự động trừ khi có đặt giữ chưa mượn).

Giới hạn mượn

Tự động gia hạn

 • Chúng tôi sẽ tự động gia hạn hầu hết các mặt hàng thực, bao gồm sách, DVD và CD được mượn trên tài khoản của quý vị.
 • Mỗi lần gia hạn sẽ thay đổi ngày đến hạn thành 3 tuần sau ngày đến hạn ban đầu, ngoại trừ điểm phát sóng (hotspot), Chromebook, iPad và máy vi tính xách tay.
 • Thẻ Giáo Chức (Educator Cards) nhận 1 lần gia hạn tự động cho mỗi mặt hàng trong 6 tuần.
 • Quý vị vẫn có thể tự gia hạn thư liệu nếu muốn.
 • Một mặt hàng không thể được gia hạn nếu nó đã được yêu cầu bởi một khách hàng khác.
 • Tìm hiểu thêm về tự động gia hạn hoạt động như thế nào.

Đặt Giữ (Holds)

Giới Hạn Của Đặt Giữ

Đặt giữ

Giữ các mặt hàng quý vị muốn mượn. Khi quý vị nhận được thông báo các mặt hàng đã sẵn sàng, hãy nhận lãnh chúng tại nơi quý vị đã chọn địa điểm thư viện.

Quý vị có thể đặt giữ từ kết quả tìm kiếm của mình hoặc từ trang của một tiêu đề riêng lẻ.

 • Bấm lên "Place a Hold".
 • Nếu quý vị chưa đăng nhập vào tài khoản của mình, quý vị sẽ được yêu cầu đăng nhập.
 • Khi quý vị đã đăng nhập và đã chọn, "Place a Hold", quý vị sẽ được yêu cầu chọn địa điểm nhận hàng của mình.
 • Sau khi chọn địa điểm nhận hàng, quý vị cần chọn nút giữ "Confirm Hold".
 • Quý vị sẽ thấy một thông báo bật lên ở đầu trang cho biết khoản giữ của quý vị đã được yêu cầu.
 • Nếu quý vị muốn kiểm tra những đặt giữ của mình, quý vị có thể chọn "Đặt Giữ"sau khi chọn nút " Đăng nhập / SJPL của tôi "ở góc trên bên phải của trang.
 • Chờ cho đến khi trạng thái đặt giữ cho thấy "Sẵn sàng để Nhận" hoặc khi quý vị nhận được thông báo trước khi đến thư viện để nhận (các) mặt hàng của mình.

Tìm hiểu thêm về đặt giữ từ trợ giúp của thư mục (catalog help).

Hoàn Trả

 • Trả lại các mặt hàng của quý vị tại bất kỳ địa điểm thư viện nào của chúng tôi . Các địa điểm.
 • Trong thời gian mở lại các dịch vụ có giới hạn của chúng tôi, chúng tôi sẽ chấp nhận các khoản trả lại Liên kết + và thư liệu Liên thư viện trong thùng trả sách.

Lưu ý

 • Khi quý vị nhận (các) mặt hàng của mình, một biên lai giấy với ngày đáo hạn sẽ được cung cấp.
 • Quý vị cũng có thể kiểm tra ngày đáo hạn của quý vị trên mạng hoặc Liên hệ với chúng tôi để được giúp đỡ.
 • Nếu quý vị có địa chỉ email trong tài khoản của mình, quý vị sẽ nhận được email thông báo 3 ngày trước khi mặt hàng đáo hạn.
 • Quý vi có thể thêm hoặc cập nhật Địa chỉ email trong "Thông tin tài khoản" (Account Information) trong "Cài đặt của tôi" (My Settings).

Tiền phạt, lệ phí và thư liệu bị mất / hư hỏng

Tùy thuộc vào thời điểm quý vị mượn các mặt hàng của mình, tiền phạt và lệ phí được xử lý khác nhau.

Trong các dịch vụ giới hạn của chúng tôi

 • Trong thời gian mở lại các dịch vụ giới hạn của chúng tôi, chúng tôi sẽ không tính phí trễ hạn.
 • Sau khi một mặt hàng quá hạn 28 ngày, quý vị sẽ nhận được thông báo lập hóa đơn cho những mặt hàng không trả lại. Số tiền còn nợ sẽ được xóa sau khi quý vị trả lại hàng quá hạn.
 • Nếu quý vị biết mình đã làm mất hoặc làm hỏng một mặt hàng, tài khoản của quý vị sẽ bị tính phí cho mặt hàng đó cộng với phí xử lý $ 10.
 • Nếu quý vị nợ 20 đô la trở lên trong tài khoản của mình, quý vị sẽ không thể đặt giữ hàng trên mạng và không thể gia hạn các mặt hàng. Gọi cho chúng tôi tại 408-808-2000, gửi email cho chúng tôi, hoặc là Trò chuyện với chúng tôi (chat) để được trợ giúp trong việc giữ hoặc gia hạn các mặt hàng nếu quý vị gặp vấn đề này.

  Trước khi đóng cửa (trước ngày 17 tháng 2020 năm XNUMX)

  • Nếu quý vị có tiền phạt và phí trong tài khoản của mình trước khi chúng tôi đóng, thì những khoản đó vẫn tồn tại.
  • Quý vị có thể trả những khoản phí đó trên mạng khi quý vị đăng nhập vào tài khoản của mình hoặc đợi cho đến khi các thư viện mở cửa trở lại để thanh toán trực tiếp.
  • Chương trình truy cập (Access Programs) đưa ra những cách khác để loại xóa bỏ tiền phạt của quý vị.
  • Nếu quý vị nợ 20 đô la trở lên trong tài khoản của mình, quý vị sẽ không thể đặt giữ hàng trên mạng và không thể gia hạn các mặt hàng. Gọi cho chúng tôi tại 408-808-2000, gửi email cho chúng tôi, hoặc là Trò chuyện với chúng tôi (chat) để được trợ giúp trong việc giữ hoặc gia hạn các mặt hàng nếu quý vị gặp vấn đề này.

  Sau khi chúng tôi mở lại hoàn toàn

  Khi chúng tôi mở cửa lại, Chương trình truy cập (Access Programs) như là Đọc để xóa tiền phạt (Read Away Your Fines), Tình nguyện để xóa tiền phạt (Volunteer Away Your Fines), Hoặc Chương trình thay thế sách (Book Replacement Program), sẽ có đầy đủ! Các chương trình này cung cấp những cách khác để loại bỏ tiền phạt của quý vị.

  Tiền phạt và lệ phí sẽ tiếp tục. Thẻ Giáo Chức (Educator Cards)Thẻ sinh viên (Student Cards) sẽ không bao giờ có phí trả trễ nhưng có thể có phí hàng bị mất hoặc hư hỏng.

  Đây là bảng phân tích các khoản phí:

  Biểu tượng: không đô la

  Không có tiền phạt trễ cho các thư liệu trẻ em và thanh thiếu niên

  Biểu tượng: 25 xu

  Lệ phí trễ hạng hàng ngày cho mỗi thư liệu

  Biểu tượng: 5 đô la

  Lệ phí trễ tối đa cho mỗi thư liệu

  Biểu tượng: 10 đô la

  Lệ phí xử lý các mặt hàng bị mất / hư hỏng

  Sử dụng thẻ thư viện của quý vị

  Lưu ý đặc biệt cho thẻ sinh viên

  Nếu quý vị có Thẻ sinh viên (Student Card) do trường của quý vị cấp, hãy truy cập Trang thẻ học sinh.

  Đối với tất cả các thẻ khác

  Thẻ thư viện của quý vị có một số và mã PIN. Quý vị có thể sử dụng số thẻ thư viện và mã PIN của mình để:

  Hết hạn thẻ

  Để kiểm tra thời điểm thẻ hết hạn, quý vị có thể vào Cài đặt của tôi (My Settings)và ngày hết hạn sẽ xuất hiện trong hộp thông tin đầu tiên, cùng với tên người dùng (username) của quý vị.

  Nếu thẻ của quý vị hết hạn, thẻ có thể hạn chế khả năng của quý vị trong việc đặt giữ thư liệu, mượn các mặt hàng và truy cập vào một số phần của eLibrary (thư viện điện tử) của chúng tôi.

  Cách gia hạn thẻ của quý vị

  Nếu thẻ của quý vị hết hạn trong thời gian mở lại các dịch vụ giới hạn COVID-19 của chúng tôi, quý vị có thể liên hệ với chúng tôi để được trợ giúp:

  Nếu thẻ của quý vị hết hạn sau khi chúng tôi mở cửa lại, quý vị sẽ cần mang thẻ và căn cước có ảnh với địa chỉ hiện tại của quý vị trên thẻ đến bất kỳ địa điểm thư viện. Nếu căn cước của quý vị không có địa chỉ hiện tại, cũng có thể mang theo một mẩu thư có ghi địa chỉ.

  Giữ tài khoản của quý vị cập nhật

  Quý vị có thể tự cập nhật một số thứ khi truy cập Cài đặt của tôi (My Settings) trong tài khoản của quý vị trên mạng, chẳng hạn như:

  Nếu quý vị cần cập nhật thông tin khác, chẳng hạn như địa chỉ thực của quý vị, Liên hệ với chúng tôi.

  Bảo vệ tài khoản của quý vị

  • Lưu giữ thẻ của quý vị: Giữ thẻ của quý vị ở nơi an toàn mà quý vị biết rằng mình có thể tìm thấy thẻ.
  • PIN của quý vị:
   • Không chia sẻ mã PIN của quý vị với bất kỳ ai.
   • Chọn mã PIN không dễ đoán. Ví dụ: không chọn "1234".
  • Thẻ bị mất / bị đánh cắp: Nếu thẻ thư viện của quý vị bị mất hoặc bị đánh cắp, vui lòng Liên hệ với chúng tôi ngay. Quý vị chịu trách nhiệm cho tất cả các khoản phí từ các thư liệu được mượn trên thẻ của quý vị trước khi Thư viện được thông báo về việc mất thẻ của quý vị. Quý vị có thể bị tính phí $ 1.00 để thay thế thẻ bị mất hoặc bị đánh cắp.

  Quyền riêng tư & Bảo mật

  Sử dụng Thư Mục (Catalog)

  • Những thư liệu mượn được giữ kín: Những gì quý vị mượn trên thẻ thư viện của quý vị là giữ mật. Điều đó có nghĩa là không ai ngoại trừ nhân viên được ủy quyền có thể xem những gì quý vị đang giữ hoặc đã mượn.
  • Lịch Sử Mượn Không Được Kích Hoạt Khi Nguyên Thủy: Lịch sử mượn của được tắt từ lúc đầu khi trương mục được tạo. Điều đó có nghĩa là chúng tôi không giữ hồ sơ về những gì quý vị đã mượn sau khi nó được trả lại, trừ khi quý vị thay đổi cài đặt về lịch sử mượn. Nếu quý vị chọn mở lịch sử mượn, danh sách các thư liệu quý vị đã mượn sẽ được lưu giữ cho quý vị trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi.
  • Chia sẻ trong Thư mục của chúng tôi: Thư mục của chúng tôi có sẵn một số tính năng chia sẻ, chẳng hạn như Kệ (Shelves), Cung Cấp Thông Tin (Feeds), nhận xét, thích, đánh giá và hơn thế nữa.
  • Thư mục thay thế: Nếu quý vị không muốn sử dụng thư mục hiện tại của chúng tôi, Danh Mục Cũ có sẵn và không sử dụng các tính năng chia sẻ như thư mục hiện tại của chúng tôi.

  Chính sách bảo mật

  Tìm hiểu thêm về cách chúng tôi bảo vệ sự riêng tư và bí mật của quý vị bằng cách đọc Chính sách bảo mật.

  Cần Giúp Đỡ?

  Đối với các câu hỏi về tài khoản thư viện của quý vị, có thể:

  Rất Tiếc! Sai Lầm Xảy Ra - Trước Khi Quý Vị Trả Tiền, Hãy Tìm Một Phương Cách Khác

  Quý vị có muốn loại bỏ tiền phạt thư viện không? Khi chúng tôi mở lại, quý vị sẽ có thể tận dụng các Chương trình Truy cập của chúng tôi để giữ cho tài khoản của quý vị trống tiền phạt.

  Bộ Sưu Tập Lucky Day

  Một bộ sưu tập có thể duyệt qua các sách và DVD viễn tưởng và phi hư cấu hay nhất, đã sẵn sàng để kiểm tra. Trong thời gian giới hạn, các vật phẩm trong bộ sưu tập có thể được giữ lại!

  Câu Hỏi Thường Gặp Về Trương Mục

  Câu hỏi thường gặp về đặt giữ, gia hạn, quá hạn, tiền phạt, sách bị mất, thẻ thư viện bị mất, và nhiều hơn nữa!