Thư Viện Cộng Đồng San José

    

Chào mừng quý vị với đến Thư Viện Cộng Đồng San José (SJPL) – một nơi có đầy đủ các thông tin, chương trình và dịch vụ MIỄN PHÍ cho tất cả các thành viên trong cộng đồng. Mặc dù các thư viện của chúng tôi đang tạm đóng cửa do đại dịch, chúng tôi xin mời quý vị tiếp tục sử dụng tất cả những dịch vụ trực tuyến của thư viện trong sự thoải mái ở nhà - từ phim và nhạc, đến sách truyện và chương trình học, chúng tôi có rất nhiều thứ cho mọi người cùng thưởng thức!

Để bắt đầu, quý vị chỉ cần có thẻ hội viên của SJPL. Nếu chưa có, xin quý vị nộp đơn để được thẻ điện tử MIỄN PHÍ ở trang sjpl.org/eLibraryCard.

Để được trả lời mọi thắc mắc, quý vị có thể liên lạc với chúng tôi bằng: Email, LibChat (Trò Chuyện Trực Tuyến), hoặc Điện Thoại tại 408-808-2000.

Sách điện tử, đọc truyện điện tử, báo chí điện tử Việt Ngữ

Tải về, mượn, và đọc sách điện tử, đọc truyện điện tử, và báo chí điện tử bằng tiếng Việt.


Nhạc và phim điện tử tiếng Việt

Tải và nghe nhạc, xem phim điện tử trong sự thoải mái tại nhà.


Nguồn tài nguyên trên mạng cho trẻ em

Từ các tài nguyên điện tử hỗ trợ giáo dục cho đến những chương trình trên mạng, chúng tôi có thể giúp con em quý vị học hỏi và khám phá.


Nguồn tài nguyên trên mạng cho thiếu niên

Tài nguyên điện tử cho thiếu niên bao gồm các dịch vụ hỗ trợ giáo dục, chương trình cho thiếu niên, và hơn nữa.


Nguồn tài nguyên trên mạng cho người lớn

Khám phá các chương trình giáo dục và rèn luyện kỹ năng trên mạng cho người lớn.

Written by Librarians, Daniel Ong, Jenny Mai and Binh Quan