Các bước để thành công

Việc tìm kiếm nơi giữ trẻ hoặc trường học của con bạn đôi khi có thể khó khăn và khó hiểu. Văn phòng Giáo dục Quận Santa Clara đã tung ra một loạt video ngắn để giúp các gia đình định hướng quá trình này với những lời khuyên và tài nguyên hữu ích nhằm tìm kiếm nơi giữ trẻ hoặc trường học phù hợp cho con họ. Các video có sẵn bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Việt.

Bạn có thể tìm thấy Các video Các bước để thành công trên YouTube hoặc truy cập chúng thông qua Tài nguyên của thư viện của chúng tôi dành cho Cha mẹ và Người chăm sóc để có thêm nhiều kết nối, chương trình và cơ hội hỗ trợ việc học tập và phát triển của con bạn.

Văn phòng Giáo dục Quận Santa Clara đã phát động chiến dịch Các bước dẫn tới Thành công nhằm tăng cường số lượng ghi danh và tham gia thường xuyên vào các chương trình học tập sớm ở Quận Santa Clara.

Tìm hiểu thêm về các chương trình dành cho trẻ sơ sinh, trẻ mới biết đi và mầm non hoặc cách đăng ký vào các chương trình TK: https://sccoe.to/ytstepstosuc.cess.