Ngày của Mẹ

Ngày của Mẹ năm nay là Chủ nhật, ngày 14, 2023. Nó không có gì đặc biệt hơn mẹ!

12-14 tháng XNUMX, San José Public Library đang cung cấp một số hoạt động thủ công cuối tuần tuyệt vời để ăn mừng. Một chuyến đi chơi hoàn hảo cho gia đình! Bấm vào nút bên dưới để biết thời gian và địa điểm sự kiện.

HOẠT ĐỘNG NGÀY CỦA MẸ SJPL

Ngoài ra, hãy xem những cuốn sách và bộ phim hay về Ngày của Mẹ, có sẵn thông qua SJPL.

Sách, sách điện tử và phim về Ngày của Mẹ

Thủ công Ngày của Mẹ, bìa sách
Ngày của Mẹ, bìa sách
Chúc mừng Ngày của Mẹ của Katie, bìa sách
Ngày của Mẹ bất ngờ, bìa sách
Khiêu vũ Ngày của Mẹ, bìa sách
Ngày của Mẹ, bìa sách
Ngày của Mẹ được phục vụ, bìa sách
Ngày của Mẹ Mayhem, bìa sách
Lời chúc Ngày của Mẹ, bìa sách
Ngày của Mẹ, bìa sách