HọcExpress

Thư viện LearningExpress là tài nguyên luyện thi trực tuyến dễ sử dụng giúp mọi người cải thiện các kỹ năng học tập cốt lõi, đạt trình độ tương đương ở trường trung học, chuẩn bị vào đại học, gia nhập quân đội, lấy chứng chỉ nghề nghiệp, tìm việc làm, thay đổi nghề nghiệp, trở thành công dân Hoa Kỳ và nhiều hơn nữa.

Truy cập nhiều chủ đề giáo dục bao gồm:

  • Kỹ năng cốt lõi của người lớn
  • Chuẩn bị nghề nghiệp
  • Luyện thi tuyển sinh đại học
  • Trung tâm đại học
  • Giáo dục Tiểu học & Trung học cơ sởtor Thông Tin
  • Trung tâm Tương đương Trung học
  • Tài nguyên Trung học
  • Và nhiều hơn nữa trong Thư viện LearningExpress

Đăng ký tài khoản bằng cách nhấp vào nút "Đăng nhập/Đăng ký" ở đầu trang.

Tất cả những gì bạn cần là thẻ thư viện và mã PIN. Nếu bạn không có thẻ thư viện, bạn có thể Đăng kí miễn phí.

Khám phá!