Chuyến thăm của tác giả Michelle Sterling!

Hãy tham gia cùng chúng tôi trong chuyến thăm đặc biệt của tác giả: Michelle Sterling, tác giả từng đoạt giải thưởng về những cuốn sách được yêu thích, Một năm mới ngọt ngào dành cho Ren, Khi Lola đến thăm, và mới nhất của cô ấy Năm của Maribel.

Tác giả sẽ ghé thăm chúng tôi Thư Viện Chi Nhánh Berryessa vào thứ Sáu, ngày 6 tháng 2023 năm 4, lúc 00 giờ chiều. 

Cô hy vọng sẽ dạy cho những người tham dự tầm quan trọng của việc chấp nhận và tìm kiếm giá trị ở bản thân, tử tế và tha thứ, sức mạnh chữa lành của hy vọng và mối liên kết gia đình không thể phá vỡ kết nối tất cả chúng ta.

Vé sẽ có tại Bàn thông tin lúc 3:00 chiều. 50 người tham gia đầu tiên đến và nhận vé sẽ được nhận.

Chương trình này nhằm kỷ niệm người Mỹ gốc Philippinestory Tháng.

Sách của Michelle Sterling

Một năm mới ngọt ngào dành cho Ren, bìa sách
Khi Lola đến thăm, bìa sách