Thẻ thư viện 49ers đầu tiên

Sau đó trung thành, trung thành bây giờ, thư viện mãi mãi.

Sản phẩm San José Public Library tự hào được hợp tác với San Francisco 49ers để giới thiệu thẻ thư viện 49ers đầu tiên. Thẻ này sẽ được thêm vào bộ sưu tập của chúng tôi và sẽ được cung cấp cho công chúng bắt đầu từ Thứ Ba, ngày 27 tháng 2019 năm XNUMX.

Nhận thẻ thư viện 49ers của bạn

Nhận thẻ thư viện của bạn bằng cách trở thành thành viên của San José Public Library. Thật dễ dàng và MIỄN PHÍ!

Xem ảnh từ buổi ra mắt thẻ thư viện 49ers của chúng tôi

Ra mắt & S Thẻ Thư viện SF 49erstorlúc nãy