eSpotlight: Trang sau của Rock

Nếu bạn yêu thích nhạc Rock and roll, bạn có thể hài lòng khi khám phá ra điều đó San José Public Library các thành viên có quyền truy cập vào Trang sau của Rock. Kho lưu trữ trực tuyến này cung cấp nhiều nội dung nhạc rock and roll từ 50 năm qua.

Một số tính năng:

  • Cung cấp hơn 50,000 bài viết có thể tìm kiếm toàn văn với sự cho phép của chủ sở hữu bản quyền
  • Một loạt các thể loại, từ blues, soul, pop được cover (ngoài rock)
  • Phỏng vấn âm thanh
  • Podcasts
  • Tùy chọn tìm kiếm nâng cao, tìm kiếm nội dung theo nghệ sĩ, thể loại, nhà văn, v.v.

Một số ví dụ về nội dung thú vị mà tôi khám phá được khi duyệt web:

Nền tảng khác San José Public Library Nguồn điện tử

Học chơi Guitar -- được cung cấp thông qua Học Linkedin

eMusic -- được cung cấp thông qua Hoopla