eSpotlight – Các khóa học tùy chỉnh trong Pronunciator

Pronunciator - Học ngôn ngữ được cá nhân hóa

Các khóa học tùy chỉnh đã đến Pronunciator!

Việc học ngôn ngữ thậm chí còn dễ dàng hơn với Pronunciator's các khóa học ngôn ngữ tùy chỉnh mới. Bạn có thể chọn từ hàng tá ngôn ngữ VÀ học bằng tiếng mẹ đẻ của mình! Thật dễ dàng để thiết lập - hãy xem video bên dưới để biếttorhàn gắn.

Khóa học tùy chỉnh cung cấp cho bạn một số quyền kiểm soát về thời lượng khóa học, cách bạn làm bài kiểm tra và loại nội dung bạn xem. Hãy học một ngôn ngữ theo cách phù hợp với bạn!

Có câu hỏi nào không? Chúng tôi đã có câu trả lời!

Cảm thấy tự do Liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi sẽ vui vẻ trả lời bất kỳ câu hỏi nào của bạn!

Chúng tôi luôn cởi mở!

Đừng quên! Bạn có thể tìm nhưng mẹo nhỏ co ichvà liên kết đến các tài nguyên khác trên Tài Nguyên Trên Mạng trang — sẵn sàng 24/7.