Xin chúc mừng những người chiến thắng cuộc thi thơ Mùa xuân năm 2024!

Về cuộc thi

Xin chúc mừng những người chiến thắng Cuộc thi Thơ Mùa xuân năm 2024 của chúng tôi. Chúng tôi thách thức tất cả các nhà thơ có tham vọng viết những câu thơ đọc trong 5 phút hoặc ít hơn (8000 characters max) và cộng đồng của chúng tôi chắc chắn đã làm được điều đó! Các bài thơ đủ loại đã được gửi và sẽ được thêm vào bộ sưu tập văn học dạng ngắn ngày càng tăng của chúng tôi được xuất bản trực tuyến thông qua Short Edition và Biblioboard bộ sưu tập kỹ thuật số. 

Giải thưởng

Mỗi người chiến thắng sẽ nhận được một phiếu quà tặng cho nhà bán sách địa phương và nhiều loại quà tặng để giúp duy trì ngôn từ và khả năng sáng tạo. Một lần nữa xin chúc mừng những người chiến thắng và tất cả những người đã tham gia! Chúng tôi mong muốn được đọc thêm bài dự thi trong cuộc thi viết vào mùa thu này.


Bài dự thi đạt giải

0 - 7 tuổi

8 - 9 tuổi

Trước tuổi thiếu niên 10-12

Thanh thiếu niên 13-17

Người lớn từ 18 tuổi trở lên