HỎI 4 tại Cambrian Thư viện

Nếu bạn muốn đưa ra quan sát hoặc đưa ra đề xuất, bạn có thể trả lời các câu hỏi trên màn hình ASK 4 tại Cambrian Thư viện.

Vì Thư viện có hai tầng nên bạn có hai nơi để bình luận!

Như đã đề cập tại đây, ASK 4 là một chương trình cho phép bạn, công chúng, đưa ra nhận xét cho Nhân viên Thư viện!

HỎI 4 câu hỏi tại Cambrian Thư viện

 1. Bạn muốn sống trong loại cộng đồng nào?
 2. Nó khác với những gì bạn thấy bây giờ như thế nào?
 3. Thư viện có thể giúp tạo ra loại cộng đồng như bạn mong muốn bằng cách nào? (Nếu bạn có ý tưởng hoặc đề xuất cho các chương trình hoặc dịch vụ thư viện cụ thể, vui lòng đưa chúng vào đây.)
 4. Bạn có nhận xét bổ sung nào hoặc thư viện có thể phục vụ cộng đồng tốt nhất như thế nào không?

Chủ đề phổ biến

Các chủ đề chung nhìn chung là tích cực và nâng cao tinh thần. Dưới đây là một số ý kiến:

 • "Tôi thích sống trong một cộng đồng an toàn, thân thiện, tử tế và tôn trọng."
 • "Cảm ơn bạn đã cởi mở, tốt bụng và hòa bình."
 • "Tôi nghĩ bạn đã làm được. Tôi yêu Thư viện của chúng tôi"
 • "Các chương trình cao cấp hơn."

Thường có yêu cầu về các loại vật liệu khác nhau. Tuy nhiên, bạn có thể yêu cầu tài liệu từ các chi nhánh khác nếu không tìm được tài liệu mình muốn ở thư viện địa phương!

Một yêu cầu phổ biến khác là dành cho các chương trình khác nhau:

 • "Chương trình giáo dục của bạn thật tuyệt vời! Thêm nhiều chương trình giáo dục dành cho trẻ em"
 • "Thêm chương trình thực phẩm!"
 • "Chương trình máy tính cho người lớn"

Điều gì xảy ra tiếp theo?

Nhân viên thư viện sẽ đọc các nhận xét và sau đó sẽ chuyển các chủ đề chung đến ban quản lý Thư viện để xem xét thêm và có hành động khả thi.

Nếu có yêu cầu về chương trình, Nhân viên Thư viện sẽ cố gắng đáp ứng.

Ví dụ: yêu cầu tham gia các chương trình dành cho người cao tuổi đã dẫn đến Chuyến tham quan Trung tâm Cộng đồng Camden, nơi có các lớp học sôi động dành cho người lớn năng động trên 50 tuổi!

Vui lòng cho tôi biết nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào trong phần bình luận bên dưới!