Blog: Học tập mở rộng

Duyệt theo Danh mục hoặc Ngôn ngữ:

Blogs mới nhất

Pathfinder: Maker[Space]Ship, một Hội thảo di động sáng tạo

Phòng làm việc STEAM chuyển động rất riêng của Thư việntory, Maker[Space]Ship có sẵn!

Ila Langner
03/09/2023 - 10:00 chiều

Nguồn điện tử mới cho Hỗ trợ học tập, Kỹ năng Công việc và hơn thế nữa!

Tìm hiểu về quyền truy cập mới và tiếp tục vào Nguồn điện tử do Thư viện Tiểu bang California cung cấp cho SJPL.

Thư viện điện tử SJ
10/19/2022 - 6:05 chiều

Câu lạc bộ bài tập về nhà

Cần giúp đỡ với bài tập về nhà của bạn? Các tình nguyện viên sẽ có mặt để giúp học sinh Mẫu giáo - Lớp 8 làm bài tập về nhà.

Nhân viên SJPL
07/24/2022 - 12:00 chiều

Giúp học sinh của quý vị khám phá vũ trụ với những ý tưởng này từ cộng đồng khoa học

Tài nguyên cho giáo viên và phụ huynh để giúp xây dựng cơ hội học tập khoa học tại nhà.

Joanna Henderson
04/24/2020 - 9:00 sáng

Những cách đơn giản để thúc đẩy những thói quen tốt cho việc học ở nhà

Hãy để Thư viện giúp học tập tại nhà với những lời khuyên và tài nguyên này để giúp quản lý căng thẳng và xây dựng thói quen.

Joanna Henderson
03/25/2020 - 12:00 chiều

SJPL Gia Tăng Hỗ Trợ Tutor.com Cho Học Sinh Học Tập Tại Nhà

Sử dụng thẻ thư viện của bạn để truy cập trực tuyến miễn phítorhỗ trợ ing với Tutor.com

Joanna Henderson
03/25/2020 - 8:30 sáng

SJ học xây dựng tầm nhìn cho chất lượng học tập mở rộng

Nhấn mạnh tác động của sáng kiến ​​SJ Learns phục vụ San José.

Joanna Henderson
02/03/2020 - 8:00 sáng