Thông điệp cảnh báo

Do việc đóng cửa tạm thời của chúng tôi, chúng tôi hiện không chấp nhận quyên góp sách tại bất kỳ địa điểm nào.

Blog: Học tập mở rộng

Giúp học sinh của quý vị khám phá vũ trụ với những ý tưởng này từ cộng đồng khoa học

Tài nguyên cho giáo viên và phụ huynh để giúp xây dựng cơ hội học tập khoa học tại nhà.

Joanna Henderson
04/24/2020 - 9:00 sáng

Những cách đơn giản để thúc đẩy những thói quen tốt cho việc học ở nhà

Hãy để Thư viện giúp học tập tại nhà với những lời khuyên và tài nguyên này để giúp quản lý căng thẳng và xây dựng thói quen.

Joanna Henderson
03/25/2020 - 12:00 chiều

SJPL Gia Tăng Hỗ Trợ Tutor.com Cho Học Sinh Học Tập Tại Nhà

Sử dụng thẻ thư viện của bạn để truy cập hỗ trợ dạy kèm trực tuyến miễn phí với Tutor.com

Joanna Henderson
03/25/2020 - 8:30 sáng

SJ học xây dựng tầm nhìn cho chất lượng học tập mở rộng

Nhấn mạnh tác động của sáng kiến ​​SJ Learns phục vụ San José.

Joanna Henderson
02/03/2020 - 8:00 sáng