Blog: Học tập mở rộng

Duyệt theo Danh mục hoặc Ngôn ngữ:

Blogs mới nhất

Câu lạc bộ bài tập về nhà ảo

Cần giúp đỡ với bài tập về nhà của bạn? Các tình nguyện viên sẽ trực tuyến để giúp học sinh Mẫu giáo - Lớp 8 làm bài tập.

Nhân viên SJPL
09/09/2021 - 12:00 chiều

Cần trợ giúp về bài tập về nhà của bạn? Kiểm tra này ra!

San Jose Public Library có nhiều tài nguyên bài tập về nhà cho bạn: live tutors và các nguồn trực tuyến chính và phụ!

Ila Langner
09/17/2020 - 10:00 chiều

Giúp học sinh của quý vị khám phá vũ trụ với những ý tưởng này từ cộng đồng khoa học

Tài nguyên cho giáo viên và phụ huynh để giúp xây dựng cơ hội học tập khoa học tại nhà.

Joanna Henderson
04/24/2020 - 9:00 sáng

Những cách đơn giản để thúc đẩy những thói quen tốt cho việc học ở nhà

Hãy để Thư viện giúp học tập tại nhà với những lời khuyên và tài nguyên này để giúp quản lý căng thẳng và xây dựng thói quen.

Joanna Henderson
03/25/2020 - 12:00 chiều

SJPL Gia Tăng Hỗ Trợ Tutor.com Cho Học Sinh Học Tập Tại Nhà

Sử dụng thẻ thư viện của bạn để truy cập trực tuyến miễn phítorhỗ trợ ing với Tutor.com

Joanna Henderson
03/25/2020 - 8:30 sáng

SJ học xây dựng tầm nhìn cho chất lượng học tập mở rộng

Nhấn mạnh tác động của sáng kiến ​​SJ Learns phục vụ San José.

Joanna Henderson
02/03/2020 - 8:00 sáng