Youth Herald: Khảo sát hàng năm dành cho thanh thiếu niên

Hình ảnh của tất cả các Ủy viên Thanh niên San Jose năm 2021

TeenHQ của San Jose Public Library và Ủy ban Thanh niên Thành phố San Jose muốn tìm hiểu thêm về kinh nghiệm và ý kiến ​​của học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông để thông báo các đề xuất chính sách của ủy ban và chuẩn bị các chương trình và tài nguyên thư viện. Vui lòng điền vào bản khảo sát và có cơ hội giành được một cặp AirPods của apple or Tai nghe không dây cả ngày của Beats Flex và các giải thưởng khác!

 

Blog Category
Thiếu Niên

Thêm bình luận mới

Bình luận dự kiến ​​sẽ tuân theo các quy tắc cơ bản của phép lịch sự và có liên quan đến chủ đề được bình luận. Bình luận sẽ được xem xét trước khi đăng. Bình luận blog đại diện cho quan điểm của người bình luận, không nhất thiết là quan điểm của Thư Viện Cộng Đồng San José. Để biết thêm thông tin xem Nguyên tắc bình luận của SJPL.