SJ Engage: Người chiến thắng cuộc thi máy tính xách tay

Đăng bởi TeenHQ on Thứ Hai, 08/17/2020 - 7:00 PM
Hai cô gái cầm hộp trước thư viện.

Xin chúc mừng những người chiến thắng SJ Engage Cuộc thi máy tính xách tay!

  • Trần D., Lớp 12
  • Arnav G., Lớp 12
  • Micheline M., Lớp 9
  • Trang N., Lớp 11
  • William T., Lớp 9
  • Sriaditi Y., Lớp 7
  • Srivibha Y., Lớp 11

 

Hãy xem video dưới đây để biết những điểm nổi bật của tác phẩm họ đã gửi!

Blog Category
Thiếu Niên

Thêm bình luận mới

Bình luận dự kiến ​​sẽ tuân theo các quy tắc cơ bản của phép lịch sự và có liên quan đến chủ đề được bình luận. Bình luận sẽ được xem xét trước khi đăng. Bình luận blog đại diện cho quan điểm của người bình luận, không nhất thiết là quan điểm của Thư Viện Cộng Đồng San José. Để biết thêm thông tin xem Nguyên tắc bình luận của SJPL.