HyRead 電子書 和 有 聲 書

HyRead 電子書和有聲書.

祝安! 2022年開心. 根據上一次寫的有聲書的博客, 許多讀者就開始問我啦, 如何使用電子有聲書籍. 先感謝大家的支持. 但是你一定要留言. 你的留言是對圖書館中文服務的支持. 現在圖書館有一個最新的電子圖書服務平台, HyRead. HyRead 閱讀 app , 只要擁有圖書館帳號,直接免費借閱 San Jose 圖書館的電子圖書服務. 適合各年齡層的讀者借閱,借閱期滿還能自動歸還。可直接網上閱讀或下載HyRead App (支援PC/iOS/Android) 到各種瀏覽器進行離線閱覽,讓您隨時隨地可輕鬆閱讀!

如果您有任何中文電子書問題,我會在這里為您服務。 2022 年快樂!!

 

Blog Category
Thư Liệu Điện Tử
Blog ngôn ngữ
Tiếng Hoa

Nhận xét

Đăng bởi Charles Zhwang vào Thứ Bảy, 01/08/2022 - 3:02 CH

permalink

Bình luận của quý vị
Chào, Maggie

Tôi đọc blog của bạn giúp chúng tôi rất nhiều sự trợ giúp, đặc biệt là bạn sử dụng tiếng Trung để cho chúng tôi biết nhiều dịch vụ thư viện mới mà chúng tôi có thể sử dụng. Chúng tôi có rất ít kiến ​​thức tiếng Anh, phần giới thiệu bằng tiếng Trung của bạn về Dịch vụ Thư viện rất tốt cho chúng tôi.
cảm ơn,
Charles Zhwang

Đăng bởi Trương Bách Thọ vào thứ tư, 01/19/2022 - 8:53 CH

permalink

Bình luận của quý vị
Chào, Maggie
Tôi đề nghị bạn có thể sử dụng Zoom để dạy chúng tôi cách mượn và đọc 電子書 和 有 聲 書. Chúng ta cần phải học nó
từng bước. Vì chúng ta là người cao niên, chúng ta học hỏi mọi thứ một cách từ từ. Trong thời kỳ đại dịch này, chúng tôi không muốn đến thư viện địa phương để tìm hiểu trực tiếp từ các thủ thư.
Nếu thư viện cho phép, tôi hy vọng cuộc họp thu phóng có thể được tổ chức vào các buổi chiều như từ 1:30 đến 2:30 chiều vào bất kỳ ngày nào trong tuần hoặc thậm chí vào thứ Bảy.
Cảm ơn

Thêm bình luận mới

Bình luận dự kiến ​​sẽ tuân theo các quy tắc cơ bản của phép lịch sự và có liên quan đến chủ đề được bình luận. Bình luận sẽ được xem xét trước khi đăng. Bình luận blog đại diện cho quan điểm của người bình luận, không nhất thiết là quan điểm của Thư Viện Cộng Đồng San José. Để biết thêm thông tin xem Nguyên tắc bình luận của SJPL.