Calabazas 種子圖書館

Đăng bởi Maggie Kuo on Thứ Tư, ngày 03 tháng 22 năm 2023 - 8:12 sáng
Seed Library

San Jose, Calabazas 圖書館,提供免費拿取種子的服務成為受歡迎的社區服務項目。這個服務可以讓人們免費獲得各種植物的種子,並且提供相關的種植資訊和指導,讓人們可以在家中種植自己的蔬菜、水果和花卉等等。

種子的服務有幾點好處:

  1. 促進健康生活:種植蔬菜和水果可以讓人們更加關注自己的飲食和健康,同時還可以提供新鮮的有機食材。
  2. 經濟實惠:購買種子和種植材料可能會花費不少的錢,但是通過圖書館免費拿取種子的服務,可以幫助人們節省開支。
  3. 環保友好:種植自己的蔬菜和水果可以減少對運輸和包裝的需求,同時還可以減少對化學肥料和農藥的使用,對環境更加友好。
  4. 教育和學習:圖書館提供的種植資訊和指導可以讓人們學習到種植的知識和技巧,同時還可以讓人們更好地了解植物的生長過程和自然環境。

總之,免費拿取種子的服務可以幫助社區居民更加健康、經濟、環保,同時還可以提供教育和學習的機會。

目前聖荷西圖書分館有種子服務. 請點擊這個連結你會發現更多的種子服務的圖書分館. 千萬別忘記了, 如果你有多餘的種子可以分享, 請你請將多餘的種子放在袋子裡並寫上名字給工作人員, 工作人員會幫你放進我們的種子收藏項目內.

"你的社區我的社區都會有用不完的種子了".

有關種子的書請按連結

小朋友的關於種子英文的書

Blog ngôn ngữ
Tiếng Hoa

Nhận xét

Đăng bởi E vào ngày 03 tháng 23 năm 2023 - 6:07 sáng

permalink

Bình luận của quý vị
Tôi không cho rằng chúng tôi cũng có thể đăng bài này bằng tiếng Anh để những người không nói tiếng Trung có thể hiểu được.

Thêm bình luận mới

Bình luận dự kiến ​​sẽ tuân theo các quy tắc cơ bản của phép lịch sự và có liên quan đến chủ đề được bình luận. Bình luận sẽ được xem xét trước khi đăng. Bình luận blog đại diện cho quan điểm của người bình luận, không nhất thiết là quan điểm của Thư Viện Cộng Đồng San José. Để biết thêm thông tin xem Nguyên tắc bình luận của SJPL.