Tủ đựng xe đạp

Có sẵn tại các chi nhánh được chọn

Tùy chọn an toàn, thuận tiện để đỗ xe đạp của bạn có sẵn tại một số địa điểm:

Thẻ BikeLink

Để sử dụng tủ khóa, hãy mua thẻ BikeLink của riêng bạn từ bikelink.org hoặc gọi 1-888-540-0546 (cũng có tại một số cửa hàng xe đạp địa phương). Truy cập các tủ khóa trên khắp Vùng Vịnh, kể cả tại các trung tâm giao thông công cộng (Caltrain, BART, VTA). Thẻ BikeLink bao gồm số dư $20. Nhiều tủ đựng đồ ở San José có thời gian trống (lên tới 10 giờ miễn phí) nên số dư sẽ tồn tại rất lâu.

Thẻ điện tử truy cập vào cơ chế khóa an toàn. Không người dùng nào khác có thể mở tủ khi bạn thuê nó. Chỉ sử dụng trong ngày - không được đậu xe đạp qua đêm.

Trở lại đầu trang