Tủ khóa xe đạp

Hàng tủ khóa BikeLink màu bạc - một chiếc có cửa mở và xe đạp đi được nửa đường.

Tủ khóa xe đạp mới tại các chi nhánh chọn

Một lựa chọn an toàn, thuận tiện để đỗ xe đạp của bạn có sẵn tại:

Thẻ BikeLink đang được sử dụng tại tủ khóa xe đạp.Thẻ BikeLink

Để truy cập tủ khóa, hãy mua thẻ BikeLink của riêng bạn từ bikelink.org hoặc gọi 1-888-540-0546 (cũng có sẵn tại một số cửa hàng xe đạp địa phương). Truy cập tủ khóa trên toàn Vùng Vịnh bao gồm cả tại các trung tâm giao thông công cộng (Caltrain, BART, VTA). Thẻ BikeLink bao gồm số dư $ 20. Nhiều tủ khóa ở San José có thời gian miễn phí (tối đa 10 giờ miễn phí), vì vậy số dư sẽ tồn tại rất lâu.

Thẻ điện tử truy cập một cơ chế khóa an toàn. Không người dùng nào khác có thể mở tủ khóa trong khi bạn thuê nó. Chỉ sử dụng trong ngày - không có bãi đậu xe đạp qua đêm.