Thư Viện Chi Nhánh Biblioteca Latinoamericana

Ngoại thất của Biblioteca Latinoamericana Chi nhánh

Giờ

Thứ Hai 2 giờ trưa - 6 giờ chiều
Thứ Ba 10 giờ sáng - 7 giờ chiều
Thứ Tư 10 giờ sáng - 7 giờ chiều
Thứ Năm 10 giờ sáng - 7 giờ chiều
Thứ Sáu 2 giờ trưa - 6 giờ chiều
Thứ Bảy 10 giờ sáng - 6 giờ chiều
Chủ Nhật 12 giờ trưa - 5 giờ chiều

  Các Ngày Lễ Đóng Cửa
  Hướng dẫn an toàn

Địa Chỉ

921 South 1st Street
San Jose, CA 95110

Từ Cộng Đồng Của Chúng Ta

"Chi nhánh này đặc biệt bởi vì họ đã giúp tôi rất nhiều khi tôi cần. Họ hỏi tôi hoặc bất kỳ ai cần giúp đỡ và thực sự thông cảm và dễ nói chuyện. Họ đã chuẩn bị rất nhiều thứ, ví dụ nếu tôi muốn một cái gì đó hoặc muốn biết về nó, thì họ đã sẵn sàng để cung cấp. "

- Alexander G.

THAM DỰ SINH HOẠT

Eventos en Español

Các sự kiện bằng tiếng Tây Ban Nha - ảo hoặc trực tiếp.

Đọc Truyện (Storytimes)

Stories, vần điệu và bài hát cho trẻ nhỏ từ 0-5 tuổi.

Sự kiện ảo từ Biblioteca

Các sinh hoạt được tổ chức trên mạng quý vị có thể tham dự thoải mái từ nhà.