Thư Viện Chi Nhánh Biblioteca Latinoamericana

Ngoại thất của Biblioteca Latinoamericana Chi nhánh

Giờ

Có sẵn dịch vụ đón nhanh ngoài trời:

Thứ Hai 1 PM - 6 PM
Thứ Ba 1 PM - 6 PM
Thứ Tư 1 PM - 6 PM
Thứ Năm 1 PM - 6 PM
Thứ Sáu 1 PM - 6 PM
Thứ Bảy 1 PM - 6 PM
Chủ Nhật Đóng

  Các Ngày Lễ Đóng Cửa

Từ Cộng Đồng Của Chúng Ta

"Chi nhánh này đặc biệt bởi vì họ đã giúp tôi rất nhiều khi tôi cần. Họ hỏi tôi hoặc bất kỳ ai cần giúp đỡ và thực sự thông cảm và dễ nói chuyện. Họ đã chuẩn bị rất nhiều thứ, ví dụ nếu tôi muốn một cái gì đó hoặc muốn biết về nó, thì họ đã sẵn sàng để cung cấp. "

- Alexander G.

THAM DỰ SINH HOẠT

Song ngữ Tây Ban Nha / Anh Ngữ

Các sự kiện trực tuyến được trình bày bằng tiếng Tây Ban Nha và tiếng Anh.

Câu chuyện và nhiều hơn nữa cho trẻ nhỏ, 0-5

Khám phá các chương trình ảo và điện thoại thoải mái tại nhà của bạn.

Sự kiện ảo từ Biblioteca

Các sự kiện trực tuyến bạn có thể tham dự từ sự thoải mái của nhà bạn.