Thư Viện Chi Nhánh Biblioteca Latinoamericana

Ngoại thất của Biblioteca Latinoamericana Chi nhánh

Giờ Mở Cửa

Thứ Hai 1 PM - 6 PM
Thứ Ba 10 AM - 6 PM
Thứ Tư 1 PM - 6 PM
Thứ Năm 10 AM - 6 PM
Thứ Sáu 1 PM - 6 PM
Thứ Bảy 10 AM - 6 PM
Chủ Nhật Đóng

  Các Ngày Lễ Đóng Cửa
  Hướng dẫn an toàn

Từ Cộng Đồng Của Chúng Ta

"Chi nhánh này đặc biệt bởi vì họ đã giúp tôi rất nhiều khi tôi cần. Họ hỏi tôi hoặc bất kỳ ai cần giúp đỡ và thực sự thông cảm và dễ nói chuyện. Họ đã chuẩn bị rất nhiều thứ, ví dụ nếu tôi muốn một cái gì đó hoặc muốn biết về nó, thì họ đã sẵn sàng để cung cấp. "

- Alexander G.

THAM DỰ SINH HOẠT

Song ngữ Tây Ban Nha / Anh Ngữ

Các sự kiện trực tuyến được trình bày bằng tiếng Tây Ban Nha và tiếng Anh.

Những câu chuyện và nhiều hơn thế nữa cho trẻ nhỏ, 0-5

Khám phá các chương trình trên mạng và bằng điện thoại, tận hưởng thoải mái tại nhà của quý vị.

Sự kiện ảo từ Biblioteca

Các sinh hoạt được tổ chức trên mạng quý vị có thể tham dự thoải mái từ nhà.