Thư Viện Chi Nhánh Berryessa

Ngoại thất của Berryessa Chi nhánh

Giờ

Thứ Hai 2 giờ trưa - 6 giờ chiều
Thứ Ba 10 giờ sáng - 7 giờ chiều
Thứ Tư 10 giờ sáng - 7 giờ chiều
Thứ Năm 10 giờ sáng - 7 giờ chiều
Thứ Sáu 2 giờ trưa - 6 giờ chiều
Thứ Bảy 10 giờ sáng - 6 giờ chiều
Chủ Nhật 12 giờ trưa - 5 giờ chiều

  Các Ngày Lễ Đóng Cửa
  Hướng dẫn an toàn

Địa Chỉ

3355 Noble Avenue
San Jose, CA 95132

Từ Cộng Đồng Của Chúng Ta

"Các thư viện được liệt kê ở trên là một phước lành, với tất cả các chương trình, dịch vụ và lớp học mà họ cung cấp cho mọi người ở mọi lứa tuổi. Tôi đặc biệt yêu thích Chi Nhánh Berryessa nơi các nhân viên luôn sẳn sàng trợ giúp và tử tế. "

- Francesca C.

THAM DỰ SINH HOẠT

Câu lạc bộ Bài tập về nhà

Các tình nguyện viên sẽ có mặt để giúp học sinh làm bài tập.

Đọc Truyện (Storytimes)

Stories, vần điệu và bài hát cho trẻ nhỏ từ 0-5 tuổi.