Thư Viện Chi Nhánh Berryessa

Ngoại thất của Berryessa Chi nhánh

Giờ

Thứ Hai 2 giờ trưa - 6 giờ chiều
Thứ Ba 10 giờ sáng - 7 giờ chiều
Thứ Tư 10 giờ sáng - 7 giờ chiều
Thứ Năm 10 giờ sáng - 7 giờ chiều
Thứ Sáu 2 giờ trưa - 6 giờ chiều
Thứ Bảy 10 giờ sáng - 6 giờ chiều
Chủ Nhật Đóng

  Các Ngày Lễ Đóng Cửa
  Hướng dẫn an toàn

Địa Chỉ

3355 Noble Avenue
San Jose, CA 95132

Từ Cộng Đồng Của Chúng Ta

"Các thư viện được liệt kê ở trên là một phước lành, với tất cả các chương trình, dịch vụ và lớp học mà họ cung cấp cho mọi người ở mọi lứa tuổi. Tôi đặc biệt yêu thích Chi Nhánh Berryessa nơi các nhân viên luôn sẳn sàng trợ giúp và tử tế. "

- Francesca C.

THAM DỰ SINH HOẠT

Những câu chuyện và nhiều hơn thế nữa cho trẻ nhỏ, 0-5

Trực tiếp storytimes đang trở lại! Các chương trình ảo và điện thoại vẫn có sẵn trong nhà của bạn.

Đọc Học hè

Đọc để tìm hiểu và giành giải thưởng! Mọi lứa tuổi đều có thể mở rộng kiến ​​thức trong mùa hè.

Sự kiện ảo từ Berryessa

Các sinh hoạt được tổ chức trên mạng quý vị có thể tham dự thoải mái từ nhà.