Thư Viện Chi Nhánh Berryessa

Ngoại thất của Berryessa Chi nhánh

Giờ Mở Cửa

Thứ Hai 1 PM - 6 PM
Thứ Ba 10 AM - 6 PM
Thứ Tư 1 PM - 6 PM
Thứ Năm 10 AM - 6 PM
Thứ Sáu 1 PM - 6 PM
Thứ Bảy 10 AM - 6 PM
Chủ Nhật Đóng

  Các Ngày Lễ Đóng Cửa
  Hướng dẫn an toàn

Từ Cộng Đồng Của Chúng Ta

"Các thư viện được liệt kê ở trên là một phước lành, với tất cả các chương trình, dịch vụ và lớp học mà họ cung cấp cho mọi người ở mọi lứa tuổi. Tôi đặc biệt yêu thích Chi Nhánh Berryessa nơi các nhân viên luôn sẳn sàng trợ giúp và tử tế. "

- Francesca C.

THAM DỰ SINH HOẠT

Những câu chuyện và nhiều hơn thế nữa cho trẻ nhỏ, 0-5

Khám phá các chương trình trên mạng và bằng điện thoại, tận hưởng thoải mái tại nhà của quý vị.

Sự kiện ảo từ Berryessa

Các sinh hoạt được tổ chức trên mạng quý vị có thể tham dự thoải mái từ nhà.