Thư Viện Chi Nhánh Bascom

Ngoại thất của Bascom Chi nhánh

Giờ Mở Cửa

Thứ Hai 1 PM - 6 PM
Thứ Ba 10 AM - 6 PM
Thứ Tư 1 PM - 6 PM
Thứ Năm 10 AM - 6 PM
Thứ Sáu 1 PM - 6 PM
Thứ Bảy 10 AM - 6 PM
Chủ Nhật Đóng

  Các Ngày Lễ Đóng Cửa
  Hướng dẫn an toàn

Từ Cộng Đồng Của Chúng Ta

"Bởi vì đó là của chúng tôi và chúng tôi đã chiến đấu vì nó. Khi cháu tôi còn nhỏ, tôi đã đưa nó đến đây để nghe kể chuyện. Tôi rất vui khi biết rằng trung tâm cộng đồng dành cho những người vô gia cư khi trời lạnh / ướt át. Quan trọng là địa điểm gần gũi. Các gia đình ở đây sử dụng nó. Trẻ em sử dụng nó. Đó là một "nơi" của láng giềng.

- Susan P.

THAM DỰ SINH HOẠT

Những câu chuyện và nhiều hơn thế nữa cho trẻ nhỏ, 0-5

Khám phá các chương trình trên mạng và bằng điện thoại, tận hưởng thoải mái tại nhà của quý vị.

Sự kiện ảo từ Bascom

Các sinh hoạt được tổ chức trên mạng quý vị có thể tham dự thoải mái từ nhà.