Thư Viện Chi Nhánh Bascom

Ngoại thất của Bascom Chi nhánh

Giờ

Thứ Hai 1 giờ trưa - 7 giờ chiều
Thứ Ba 10 giờ sáng - 7 giờ chiều
Thứ Tư 10 giờ sáng - 7 giờ chiều
Thứ Năm 10 giờ sáng - 7 giờ chiều
Thứ Sáu 12 giờ trưa - 6 giờ chiều
Thứ Bảy 10 giờ sáng - 6 giờ chiều
Chủ Nhật 12 giờ trưa - 5 giờ chiều

  Các Ngày Lễ Đóng Cửa
  Hướng dẫn an toàn

Địa Chỉ

1000 South Bascom Avenue
San Jose, CA 95128

Từ Cộng Đồng Của Chúng Ta

"Bởi vì đó là của chúng tôi và chúng tôi đã chiến đấu vì nó. Khi cháu tôi còn nhỏ, tôi đã đưa nó đến đây để nghe kể chuyện. Tôi rất vui khi biết rằng trung tâm cộng đồng dành cho những người vô gia cư khi trời lạnh / ướt át. Quan trọng là địa điểm gần gũi. Các gia đình ở đây sử dụng nó. Trẻ em sử dụng nó. Đó là một "nơi" của láng giềng.

- Susan P.

THAM DỰ SINH HOẠT

Đọc Truyện (Storytimes)

Stories, vần điệu và bài hát cho trẻ nhỏ từ 0-5 tuổi.

Sự kiện ảo từ Bascom

Các sinh hoạt được tổ chức trên mạng quý vị có thể tham dự thoải mái từ nhà.