Thư Viện Chi Nhánh Bascom

Ngoại thất của Bascom Chi nhánh

Giờ

Có sẵn dịch vụ đón nhanh ngoài trời:

Thứ Hai 1 PM - 6 PM
Thứ Ba 1 PM - 6 PM
Thứ Tư 1 PM - 6 PM
Thứ Năm 1 PM - 6 PM
Thứ Sáu 1 PM - 6 PM
Thứ Bảy 1 PM - 6 PM
Chủ Nhật Đóng

  Các Ngày Lễ Đóng Cửa

Từ Cộng Đồng Của Chúng Ta

"Bởi vì đó là của chúng tôi và chúng tôi đã chiến đấu vì nó. Khi cháu tôi còn nhỏ, tôi đã đưa nó đến đây để nghe kể chuyện. Tôi rất vui khi biết rằng trung tâm cộng đồng dành cho những người vô gia cư khi trời lạnh / ướt át. Quan trọng là địa điểm gần gũi. Các gia đình ở đây sử dụng nó. Trẻ em sử dụng nó. Đó là một "nơi" của láng giềng.

- Susan P.

THAM DỰ SINH HOẠT

Câu chuyện và nhiều hơn nữa cho trẻ nhỏ, 0-5

Khám phá các chương trình ảo và điện thoại thoải mái tại nhà của bạn.

Sự kiện ảo từ Bascom

Các sự kiện trực tuyến bạn có thể tham dự từ sự thoải mái của nhà bạn.

Câu lạc bộ bài tập về nhà ảo

Cần giúp đỡ với bài tập về nhà của bạn? Các tình nguyện viên sẽ có mặt trực tuyến để giúp các học sinh K-8 làm bài tập về nhà.