Tôn vinh khả năng hiển thị vô tính ngày

Ngày Hiển thị Vô tính, còn được gọi là Ngày Quốc tế Vô tính (IAD), là một lễ kỷ niệm thường niên diễn ra vào ngày 6 tháng XNUMX. Ngày Hiển thị Vô tính là sự công nhận của cộng đồng vô tính quốc tế (hay gọi tắt là át chủ bài) và tất cả các danh tính trong cộng đồng át chủ bài.
Xem Hơn về Kỷ niệm Ngày Hiển thị Vô tính

TIROC: Quản lý sự thay đổi và Chuyển tiếp

Chúng ta liên tục di chuyển qua các quá trình chuyển đổi hàng ngày, đi từ không gian hoặc nhiệm vụ này sang không gian hoặc nhiệm vụ khác. Việc điều hướng các quá trình chuyển đổi này đôi khi không tốn chút năng lượng nào. Bạn có thể thực hiện dễ dàng khi chuyển từ trả lời email, sang nhận cuộc gọi điện thoại, bắt đầu cuộc trò chuyện, đọc một bài báo, v.v. Trong khi các quá trình chuyển đổi khác có thể mất nhiều thời gian hơn…
Xem Hơn về TIROC: Quản lý Thay đổi và Chuyển đổi
1 - 10 trên 32