Phụ nữ trên bánh xe

Bộ sưu tập này bao gồm các bức ảnh, tài liệu, giải thưởng và kỷ vật từ chương Phụ nữ trên bánh xe ở Vùng Vịnh. Các tài liệu trải dài từ giữa những năm 1980 đến giữa những năm 2000.