Hồ sơ Willows Reading and Study Club


Bộ sưu tập này bao gồm các thành viên, chương trình nghị sự và các tài liệu khác liên quan đến Willows Reading and Study Club.

Giới thiệu về Bộ sưu tập

Được thành lập vào năm 1896, câu lạc bộ là một trong những tổ chức lâu đời nhất ở Thung lũng Santa Clara. Ban đầu được tổ chức như một câu lạc bộ cải thiện khu phố, sau đó nó chuyển thành câu lạc bộ đọc sách và học tập. "Willows" dùng để chỉ khu phố Willows, còn được gọi là Willow Glen.