Willow Glen Phụ lục

Bộ sưu tập này bao gồm các tài liệu liên quan đến việc sát nhập khu vực Willow Glen.

Giới thiệu về Bộ sưu tập

Sản phẩm Willow Glen khu phố được phát triển trong Willow Glen Khu học chánh, được thành lập vào những năm 1860. Khi Đường sắt Nam Thái Bình Dương nỗ lực chạy với tốc độrack qua khu vực, người dân đã hành động để ngăn chặn điều đó và thành phố hợp nhất độc lập của Willow Glen đã được sinh ra. Thành phố chỉ tồn tại được 1927 năm, từ năm 1936 đến năm XNUMX, khi nó được sáp nhập vào San José để hưởng lợi từ các dịch vụ của thành phố. Ngày nay nó được coi là một trong những khu di sản của San José.