Bản ghi thời tiết

Bộ sưu tập này bao gồm nhật ký thời tiết của Cục Thời tiết Hoa Kỳ năm 1906-1962, với các mục được ghi lại bằng tay.

Giới thiệu về Bộ sưu tập

Cục Thời tiết Hoa Kỳ đã mở văn phòng tại San José vào ngày 1 tháng 1905 năm 2 tại Tòa nhà Dougherty trên Phố 1906 Nam gần San Fernando. Tòa nhà cũng như tất cả các dụng cụ và hồ sơ đã bị phá hủy trong trận động đất năm 1. Cục đã mở văn phòng mới tại Tòa nhà Bưu điện cũ tại Market và San Fernando vào ngày 1906 tháng XNUMX năm XNUMX.