Bộ sưu tập của Sophia Mendoza

Tài liệu liên quan đến đời sống cá nhân và thành tựu chính trị của nhà hoạt động Sofia Mendoza có trụ sở tại San José.