Hồ sơ thành phố San José, 1850-1950

Bộ sưu tập này bao gồm Biên bản Họp Hội đồng Thành phố San José, Hồ sơ Sắc lệnh và Nghị quyết, phần lớn trong số đó là từ năm 1850-1950, và các bức ảnh và hồ sơ từ Văn phòng Thư ký Thành phố.

Giới thiệu về Bộ sưu tập

Bộ sưu tập này bao gồm Biên bản Họp Hội đồng Thành phố San José, Hồ sơ Sắc lệnh và Nghị quyết, phần lớn trong số đó là từ năm 1850-1950, và các bức ảnh và hồ sơ từ Văn phòng Thư ký Thành phố.

Thành phố San José được chính thức thành lập vào ngày 27 tháng 1850 năm 47 theo Đạo luật Lập pháp thông qua Chương XNUMX của Quy chế California.

Để biết thông tin về việc sử dụng hình ảnh từ bộ sưu tập này, hãy liên hệ với California Room.

Văn phòng Thư ký Thành phố San Jose lưu giữ hồ sơ bổ sung để xem trực tuyến, bao gồm các bản ghi âm được lưu trữ của hội đồng thành phố và các cuộc họp quy hoạch từ năm 2005 đến nay.