Bưu thiếp

Bộ sưu tập bao gồm khoảng 3500 tấm bưu thiếp California từ năm 1900 đến những năm 1960.

Giới thiệu về Bộ sưu tập

Bộ sưu tập bao gồm khoảng 3500 bức ảnhtorbưu thiếp ial và ảnh của California. Trong số này, 600 người ở San Jose. Bộ sưu tập kéo dài từ năm 1900 đến những năm 1960.

Đối tượng bao gồm của anh ấytorcột mốc ic, attractrường học, nhà thờ, doanh nghiệp, diễu hành, quang cảnh thung lũng, nhà hát, quang cảnh đường phố, khách sạn và công nghiệp.

Bộ sưu tập kỹ thuật số

Bộ sưu tập kỹ thuật số là sự lựa chọn tiêu biểu của ôngtorbưu thiếp ic từ California Room. Hình ảnh mới được thêm vào bộ sưu tập khi chúng được số hóa. 

Để biết thông tin về việc sử dụng hình ảnh từ bộ sưu tập này, hãy liên hệ với California Room.