Bộ sưu tập nhạc

California Room sở hữu một bộ sưu tập nhạc hợp xướng, bộ sưu tập nhạc lẻ và bộ sưu tập nhạc phối khí bao gồm tác phẩm của nhiều nhạc sĩ địa phương. Bộ sưu tập ban đầu được David Earl McDaniel tặng cho thư viện vào năm 1946, sau đó là một sự đóng góp của góa phụ Charles M. Richards vào năm 1957.