Bộ sưu tập của Ernestina Garcia

Tài liệu tổ chức liên quan đến hoạt động chính trị của người Mỹ gốc Mexico ở San Jose từ những năm 1960-1980.