Bộ sưu tập của Anita Campos

Tài liệu liên quan đến chi hội San Jose của Diễn đàn GI Mỹ, một tổ chức cựu chiến binh gốc Tây Ban Nha, do Daniel và Anita Campos biên soạn.