Nguồn Về Chống Kỳ Thị Chủng Tộc

Thư Viện Cộng Đồng San José tôn vinh nền văn hóa đa dạng của thành phố chúng ta. Chúng tôi đứng vững cho sự bình đẳng, khả năng hiển thị, và quyền của cư dân của chúng tôi.

Thư viện tự hào về nỗ lực hướng tới việc chuyển đổi và xây dựng cộng đồng thông qua kiến ​​thức và thông tin về các vấn đề bình đẳng thông qua các chương trình văn hóa và các bộ sưu tập sách và tài nguyên của chúng tôi.

Chúng tôi mời quý vị khám phá các nguồn về chống kỳ thị chủng tộc và các khuyến nghị đọc do các chuyên gia quản thủ thư viện của chúng tôi biên soạn.

Thêm thông tin về cam kết của chúng tôi:

Hiểu biết Về Kỳ Thị Chủng Tộc

"Kỳ thị chủng tộc ... bắt nguồn từ niềm tin sai lầm rằng trải nghiệm của người da trắng là tiêu chuẩn và rằng người da trắng vượt trội hơn những người khác. "

- Tổ Chức Nữ Hướng Đạo Hoa Kỳ: Giúp con quý vị thực hành chống lại kỳ thị chủng tộc

Nuôi dạy và dạy dỗ con cái của chúng ta

"Con người phải học cách ghét, và nếu họ có thể học cách ghét, họ có thể được dạy để yêu, vì tình yêu đến với trái tim con người một cách tự nhiên hơn là đối lập với nó."

- Nelson Mandela

Sách về chống kỳ thị chủng tộc cho thanh thiếu niên

Sách chống kỳ thị chủng tộc Tiếng Tây Ban Nha

Hành động

"Quý vị không cần phải giả vờ mình thoát khỏi nạn kỳ thị chủng tộc để trở thành nhà chống đối kỳ thị. Chống kỳ thị chủng tộc là cam kết chiến đấu lại kỳ thị bất cứ nơi nào quý vị tìm thấy nó, kể cả trong chính quý vị. "

- Ijoema Oluo