Thư Viện Chi Nhánh Alviso

Ngoại thất của Alviso Chi nhánh

Giờ

Thứ Hai 2 giờ trưa - 6 giờ chiều
Thứ Ba 10 giờ sáng - 7 giờ chiều
Thứ Tư 10 giờ sáng - 7 giờ chiều
Thứ Năm 10 giờ sáng - 7 giờ chiều
Thứ Sáu 2 giờ trưa - 6 giờ chiều
Thứ Bảy 10 giờ sáng - 6 giờ chiều
Chủ Nhật 12 giờ trưa - 5 giờ chiều

  Các Ngày Lễ Đóng Cửa
  Hướng dẫn an toàn

Địa Chỉ

5050 N 1st St
San Jose, CA 95002

Từ Cộng Đồng Của Chúng Ta

"Các Nhân viên thật xuất sắc! Họ vượt xa nhiệm vụ thường ngày để giúp đỡ. Mỗi người trong đội ngũ nhân viên đều có thái độ rất tích cực, thân thiện, môi trường yên tĩnh, cơ sở sạch sẽ - Luôn luôn."

- MrMax B

THAM DỰ SINH HOẠT

Đọc Truyện (Storytimes)

Stories, vần điệu và bài hát cho trẻ nhỏ từ 0-5 tuổi.

Yoga ảo

Lớp học Yoga miễn phí trên Zoom phù hợp cho người mới bắt đầu.