Thư Viện Chi Nhánh Dr. Roberto Cruz Alum Rock

Ngoại thất của Dr. Roberto Cruz Alum Rock Chi nhánh

Giờ

Thứ Hai 1 giờ trưa - 7 giờ chiều
Thứ Ba 10 giờ sáng - 7 giờ chiều
Thứ Tư 10 giờ sáng - 7 giờ chiều
Thứ Năm 10 giờ sáng - 7 giờ chiều
Thứ Sáu 12 giờ trưa - 6 giờ chiều
Thứ Bảy 10 giờ sáng - 6 giờ chiều
Chủ Nhật 12 giờ trưa - 5 giờ chiều

  Các Ngày Lễ Đóng Cửa
  Hướng dẫn an toàn

Địa Chỉ

3090 Alum Rock Avenue
San Jose, CA 95127

Từ Cộng Đồng Của Chúng Ta

"Nơi này là một nơi rất đặc biệt đối với tôi vì tôi có thể đọc sách bằng ngôn ngữ của mình (tiếng Tây Ban Nha) và vì đây là một nơi rất yên tĩnh và sạch sẽ, nơi tôi có thể đến bất cứ khi nào tôi có thời gian rảnh."

- Alberto T.

THAM DỰ SINH HOẠT

Đọc Truyện (Storytimes)

Stories, vần điệu và bài hát cho trẻ nhỏ từ 0-5 tuổi.

Sự kiện ảo từ Alum Rock

Các sinh hoạt được tổ chức trên mạng quý vị có thể tham dự thoải mái từ nhà.