Thư Viện Chi Nhánh Almaden

Ngoại thất của Almaden Chi nhánh

Giờ

Thứ Hai 2 giờ trưa - 6 giờ chiều
Thứ Ba 10 giờ sáng - 7 giờ chiều
Thứ Tư 10 giờ sáng - 7 giờ chiều
Thứ Năm 10 giờ sáng - 7 giờ chiều
Thứ Sáu 2 giờ trưa - 6 giờ chiều
Thứ Bảy 10 giờ sáng - 6 giờ chiều
Chủ Nhật Đóng

  Các Ngày Lễ Đóng Cửa
  Hướng dẫn an toàn

Địa Chỉ

6445 Camden Avenue
San Jose, CA 95120

Từ Cộng Đồng Của Chúng Ta

"Thư viện Almaden có một không gian trống mát. Tất cả các nhân viên đều thân thiện và sẵn sàng giúp đỡ khách hàng của họ. Các chương trình cho trẻ em là tuyệt vời. "

- Aries W.

Mô hình đất sét được sử dụng để đúc tác phẩm điêu khắc đồng cuối cùng tưởng nhớ Pat Dando.

Tác phẩm điêu khắc tưởng nhớ Pat Dando

Tìm hiểu thêm về tác phẩm điêu khắc Pat Dando tại Almaden Thư viện chi nhánh.

THAM DỰ SINH HOẠT

Đọc Truyện (Storytimes)

Stories, vần điệu và bài hát cho trẻ nhỏ từ 0-5 tuổi.

Sự kiện ảo từ Almaden

Các sinh hoạt được tổ chức trên mạng quý vị có thể tham dự thoải mái từ nhà.