Thư Viện Chi Nhánh Almaden

Ngoại thất của Almaden Chi nhánh

Giờ Mở Cửa

Thứ Hai 1 PM - 6 PM
Thứ Ba 10 AM - 6 PM
Thứ Tư 1 PM - 6 PM
Thứ Năm 10 AM - 6 PM
Thứ Sáu 1 PM - 6 PM
Thứ Bảy 10 AM - 6 PM
Chủ Nhật Đóng

  Các Ngày Lễ Đóng Cửa
  Hướng dẫn an toàn

Từ Cộng Đồng Của Chúng Ta

"Thư viện Almaden có một không gian trống mát. Tất cả các nhân viên đều thân thiện và sẵn sàng giúp đỡ khách hàng của họ. Các chương trình cho trẻ em là tuyệt vời. "

- Aries W.

Mô hình đất sét được sử dụng để đúc tác phẩm điêu khắc đồng cuối cùng tưởng nhớ Pat Dando.

Tác phẩm điêu khắc tưởng nhớ Pat Dando

Tìm hiểu thêm về tác phẩm điêu khắc Pat Dando tại Almaden Thư viện chi nhánh.

THAM DỰ SINH HOẠT

Những câu chuyện và nhiều hơn thế nữa cho trẻ nhỏ, 0-5

Khám phá các chương trình trên mạng và bằng điện thoại, tận hưởng thoải mái tại nhà của quý vị.

Sự kiện ảo từ Almaden

Các sinh hoạt được tổ chức trên mạng quý vị có thể tham dự thoải mái từ nhà.