Công Nghệ Truy Cập Tại Thư Viện King

Sản phẩm THƯ VIỆN DR. MARTIN LUTHER KING, JR. có đầu đọc màn hình và thiết bị phóng đại đặc biệt để hiển thịtors bị khuyết tật thị giác:

Máy tính có hàm và Magic

Vị trí: trên 2nd3rdvà 5th Sàn nhà

JAWS là trình đọc màn hình cho các chương trình máy tính và trình duyệt internet. MaGic là một chương trình phóng to màn hình giúp phóng to văn bản. Đăng nhập vào máy tính bằng Thẻ Thư viện và số PIN của bạn. Đặt trước trực tuyến trước thời hạn

Optalec ClearView+ (Kính lúp video điện tử)

Vị trí: 2 có sẵn tại Quày Dịch Vụ Tầng 3

ClearView+ là kính lúp video điện tử giúp phóng to và nâng cao văn bản, vật thể và hình ảnh ở các màu sắc, độ sáng và độ tương phản khác nhau. Nó có tính năng tự động lấy nét và bàn đọc có thể di chuyển để người dùng có thể di chuyển các đối tượng và văn bản bên dưới máy ảnh, cũng như màn hình có thể điều chỉnh được.tor.

Trở lại đầu trang