Khả Năng Tiếp Cận

Bàn phím có phím màu xanh thay cho 'Enter' có nội dung 'Trợ năng' và hiển thị biểu tượng xe lăn.

Thư viện cung cấp một số công nghệ, bộ sưu tập và dịch vụ thích ứng miễn phí cho người dùng khuyết tật.

Công Nghệ Thích Ứng Tại Thư Viện King

Máy Vi Tính "ADA" có JAWS và MaGic - trên các tầng 2nd, 3rd5th Sàn nhà
JAWS là một trình đọc màn hình cho các chương trình máy tính và trình duyệt internet. MaGic là một trình phóng đại màn hình giúp phóng to văn bản. Đăng nhập vào các máy vi tính này bằng Thẻ Thư Viện và Số PIN. Đặt trước thời hạn sử dụng với Đặt trước một máy tính.

Thiết bị phóng to in MagniSight Explorer

MagniSight Explorer (Máy xem phóng đại) - tại Quày Dịch Vụ Tầng 3
Hệ thống phóng đại video màu này có bộ phận camera, màn hình TV mạch kín và khay di động. Tài liệu in có thể được phóng to từ 3 đến 50 lần. Đối với những người có vấn đề khi đọc bản in đen trắng, máy phóng đại có kèm với khả năng thay đổi màu nền.

Bộ Sưu Tập Trong Các Định Dạng Thay Thế

Thư Liệu Đọc Truyện (Audiobook) và Đọc Truyện Điện Tử (eAudiobook)
Thư viện có CD thâu âm sách tiểu thuyét và khảo cứu (Audiobook) và âm thâu sách điện tử (eAudiobook) có thể tải xuống hoặc phát trực tuyến. Một số nhà cung cấp Sách điện tử / âm thâu sách điện tử của chúng tôi phù hợp với trình đọc màn hình và phần mềm trợ năng khác. Sau đây được xác nhận là có thể truy cập:

  • The Original OverDrive ứng dụng
  • Ứng dụng RBdigital
  • Ứng dụng Kindle (có thể được sử dụng với sách Kindle tại OverDrive)

Quý vị có sử dụng phần mềm Trợ Giúp Tiếp Cận không? Chúng tôi rất muốn có phản hồi của quý vị về khả năng sử dụng của các trang web tài nguyên điện tử và ứng dụng của chúng tôi. Liên lạc với chúng tôi tại Hỗ Trợ Sách Điện Tử SJPL.

Sách In Lớn
Thư viện cung cấp một số sách tiểu thuyết và khảo cứu được lựa chọn dưới dạng chữ in lớn.

Video Có Chú Thích
Thư viện có các video dạng DVD và VHS với chú thích cho đối thoại và âm thanh.

Video Mô Tả Âm Thanh
Thư viện cũng có các đĩa DVD với các bản tường thuật mô tả những gì đang xảy ra trong suốt quá trình ghi, kể cả khi không có đoạn hội thoại.

Hỗ Trợ Sử Dụng Thư Viện

Lấy Các Thư Liệu Cho Quý Vị
Nếu quý vị có khuyết tật, nhân viên thư viện sẽ lấy sách, nhạc/phim và các thư liệu khác từ bộ sưu tập thư viện cho quý vị theo yêu cầu. Yêu cầu dịch vụ này tại bất kỳ quày nào tại Thư Viện KingCác Chi Nhánh Thư Viện Cộng Đồng San José. Nhân viên thư viện sẽ thu thập một số lượng hợp lý các thư liệu cho quý vị, dựa trên sự hiện diện của nhân viên và khối lượng công việc.

In và Sao Bản Cho Quý Vị
Nhân viên thư viện sẽ in hoặc sao bản (photocopy) một số lượng hợp lý các mặt hàng cho quý vị. Yêu cầu dịch vụ này tại bất kỳ quày nào tại Thư Viện KingCác Chi Nhánh Thư Viện Cộng Đồng San José. Nhân viên thư viện có thể yêu cầu quý vị để lại các bản chánh để sao bản sau này khi không có thời gian để trợ giúp lâu dài cho từng cá nhân.

Hỗ Trợ ADA Tại Buổi Sinh Hoạt
Để yêu cầu chỗ ở theo Đạo luật Người khuyết tật Hoa Kỳ cho các sự kiện do thư viện tài trợ, vui lòng gọi số 408-808-2000 hoặc gửi email accessibility@sjlibrary.org ít nhất ba ngày làm việc trước sự kiện.

Gia Hạn Thêm Thời Gian Mượn
Quý vị có thể yêu cầu thư viện gia hạn thêm thời gian mượn các thư liệu của quý vị nếu không thể trả lại đúng hạn do hoàn cảnh đặc biệt. Cung cấp dich vụ này là theo sự suy xét của nhân viên thư viện và có thể phụ thuộc vào nhu cầu của thư liệu của quý vị bởi các thành viên thư viện khác.

Liên hệ

Để Được Hỗ Trợ Cá Nhân Với Thư Liệu Vật liệu

  • Bộ Phận Tham Khảo Bao Quát: 1-408-808-2397
  • Quý vị có thể liên hệ với chúng tôi bằng cách sử dụng Dịch Vụ Chuyển Tiếp Ở California (California Relay Service): 711 hoặc 1-800-735-2929

̣Đối Với Các Câu Hỏi Về Trương Mục Của Quý Vị

  • Dịch Vụ Truy Cập: 1-408-808-2000 hoặc điền vào Đăng ký thông tin
  • Hệ Thống Gia Hạn Thư Liệu Bằng Điện Thoại: 1-408-808-2665

Câu Hỏi Thông Tin & Nghiên Cứu

Các Dịch Vụ Tại Địa Phương Khác

Braille and Talking Book Library
Người mượn thư liệu có khuyết tật về thị giác hoặc các khuyết tật khác có thể đủ điều kiện để mượn các sách và thiết bị chữ nổi và thâu âm từ Braille and Talking Book Library, một chi nhánh của Thư viện Tiểu Bang California. Quý vị có thể tìm hiểu thêm bằng cách gọi (miễn phí) 1-800-952-5666.