Tổng quan SJPL Works

SJPL Works Đội

Ngoài các tài nguyên, thiết bị và không gian làm việc, SJPL Works có đội ngũ nhân viên tận tâm sẵn sàng hỗ trợ bạn:

Mary Nguyễn

Mary Nguyễn

Thủ thư nghề nghiệp & kinh doanh
marian.nguyen @ sjl Library.org

John Savercool

John Savercool

Thủ thư nghề nghiệp & kinh doanh
john.savercool @ sjl Library.org

biểu tượng chung của một người

Janet Lý

Thư ký thư viện
janet.ly@sjlibrary.org

biểu tượng chung của một người

Natasha Lowell

Quản lý đội
natasha.lowell@sjlibrary.org

Hỗ trợ cộng đồng sáng lập

Dự án này được hỗ trợ toàn bộ hoặc một phần bởi Viện bảo tàng và dịch vụ thư viện Hoa Kỳ theo quy định của Đạo luật công nghệ và dịch vụ thư viện, được quản lý tại California bởi Thủ thư Tiểu bang. Các ý kiến ​​trong tài liệu này không nhất thiết phản ánh vị trí hoặc chính sách của Viện Bảo tàng và Dịch vụ Thư viện Hoa Kỳ hoặc Thư viện Tiểu bang California và không có sự chứng thực chính thức nào của Viện Bảo tàng và Dịch vụ Thư viện Hoa Kỳ hoặc Thư viện Tiểu bang California.

SJPL Works cũng được thực hiện một phần bởi sự hỗ trợ hào phóng từ Quỹ John S. và James L. Knight, Ngân hàng Thung lũng Silicon, Các Tổ chức gia đình Sobrato, và San Jose Public Library Foundation.

Logo của Hiệp hội
Viện Bảo tàng và Dịch vụ Thư viện
Quỹ gia đình Sobrato
San Jose Public Library Foundation