Thông điệp cảnh báo

 Thành phố San Jose đặc biệt khuyến cáo tất cả mọi người (từ 2 tuổi trở lên) đeo khẩu trang tại tất cả các địa điểm chi nhánh của SJPL. Mặt nạ vẫn được yêu cầu tại Thư viện Vua.
 

Thông điệp cảnh báo

 Vào Thứ Ba, ngày 17 tháng 1, 4 - XNUMX giờ sáng, trang web sjpl.org sẽ ngừng hoạt động để bảo trì. Bạn vẫn có thể sử dụng thư mụctrang web sự kiện trong suốt khoảng thời gian đó.

Giới Thiệu

Tổ chức của chúng tôi

Sứ mệnh & tầm nhìn của thư viện, công việc tại thư viện, quản lý thư viện, sự kiện vàtory.

NHẬN THÔNG TIN

Blog thư viện, bản tin điện tử và tạp chí SJPL Bound.